Shadow

Miniony rok i nowe legitymacje


Podczas niedawnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Małgorzata Cichomska – Szczepaniak, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednocześnie przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności tego zespołu za ubiegły rok. Poinformowała również, że od 1 sierpnia tego roku wydawane będą nowe legitymacje.
W 2016 roku wpłynęło prawie 3000 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Najwięcej z niech dotyczyło zmiany stanu zdrowia i związane z tym dopisanie symbolu, korzystanie z karty parkingowej, korzystanie z prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju, na drugim miejscu – odpowiednie zatrudnienie, a na kolejnym miejscu – zasiłek pielęgnacyjny Następne czynniki to korzystanie z karty parkingowej. Jeśli chodzi o osoby przed 16 rokiem życia to złożono 796 wniosków o ustalenie niepełnosprawności (wśród nich najwięcej dotyczyło zasiłku pielęgnacyjnego i stałego – przyp. red.). Ogółem wydano 3112 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, a dla osób przed 16 rokiem życia – 768. – Mamy spadek, jeśli chodzi o porównanie z rokiem 2015 wniosków o 533, a orzeczeń o 416. W 2017 roku, do 20 czerwca i złożono 1789 wniosków. Wydaliśmy w tym czasie 1586 orzeczeń – powiedziała przewodnicząca powiatowego zespołu. Warto także poinformować, że od 1 sierpnia tego roku będą wydawane nowe legitymacje. Będzie mogła je uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Dokument będzie wystawiany na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej (dotyczy dzieci) i 10 lat w przypadku dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończył 60 roku życia. Wydanie legitymacji będzie bezpłatne, a 15 złotych zapłacimy jedynie w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie duplikatu dokumentu. W przypadku dokumentu, kiedy osoba niepełnosprawna będzie miała więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności będzie wystawiana na podstawie ostatniego orzeczenia. Znowelizowana Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie określa kwestii ważności dotychczas wydawanych legitymacji, zatem należy przyjąć, iż nie tracą one swojej ważności. – Przedmiotowa ustawa nie przewiduje zarówno wymiany dokumentów, jak też konieczności ponownego orzekania celem uzyskania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności według nowych wzorów – czytamy w informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniana nowa legitymacja nie będzie wydawana na miejscu w powiatowym zespole w momencie złożenia wniosku, tak jak to było do tej pory, lecz dopiero po wprowadzeniu danych i skanu zdjęcia oraz przesłaniu do wykonawcy wybranego przez ministerstwo, następnie wydrukowana i przesłana zostanie do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
JAROSŁAW WALERCZAK