Shadow

„Miś Uszatek” w budowie

W Czerniejewie trwają prace związane z budową Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek”. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy plac budowy.
Przypomnijmy, z uwagi na to, że na terenie gminy Czerniejewo nie ma żadnej instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3, w listopadzie ubiegłego roku władze samorządowe gminy złożyły do Wojewody Wielkopolskiego ofertę konkursową na utworzenie klubu dziecięcego. Jak się okazało, z sukcesem. W lutym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu dotyczące Programu „MALUCH +” 2018, w ramach którego przyznawane są środki na tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów – w grupie beneficjentów wskazanych do dofinansowania znalazła się gmina Czerniejewo. Na realizację zadania samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości prawie 620 tys. zł; dodatkowo na realizację zadania gmina zabezpieczyła środki własne w kwocie około 120 tys. zł. Umowa z wykonawcą inwestycji – Przedsiębiorstwem Budowlano Produkcyjno Handlowym „HENBUD” Henryk Kaczor z Kłecka – została podpisana 11 kwietnia. Dzisiaj na placu budowy praca wre, a roboty inwestycyjne postępują zgodnie z harmonogramem. Klub jest dobudowywany do Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie. – Chcemy w ten sposób sprawić, żeby w jednym, dużym obiekcie, jakim jest ten budynek wielofunkcyjny, znalazły się zarówno przedszkole, które już istnieje, jak i ten klub dziecięcy – informuje Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo i dodaje, że powstała dobudówka umożliwi milusińskim przemieszczanie się w salach budynku bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Tak było do tej pory w momencie chęci skorzystania np. z sali gimnastycznej. – Szczególnie w okresie zimowym było to uciążliwe dla pań, które opiekują się tymi dziećmi; musiały te wszystkie dzieci ubierać, potem rozbierać. Dzięki tej inwestycji wszyscy będą wewnątrz. Będą to zdecydowanie korzystniejsze warunki do funkcjonowania zarówno dla klubu dziecięcego, jak i dla przedszkola – dodaje włodarz Czerniejewa. Dobudowywany obiekt to 240 metrów kwadratowych, w skład których wejdą dwie sale, łazienka, biuro kierownika nowej instytucji, pokój socjalny, magazyn i pomieszczenie na wózki. Ponadto przed budynkiem utworzony zostanie plac zabaw. Opieka w klubie będzie sprawowana nad dziećmi od pierwszego roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. Władze samorządowe planują uruchomienie klubu już jesienią. Zanim jednak to nastąpi w drodze konkursu wyłoniony zostanie kierownik nowej placówki, następnie powołana zostanie kadra. Z usług opiekuńczych Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” będzie mogło korzystać 30 dzieci, dlatego pod koniec maja lub na początku czerwca władze gminy ogłoszą rekrutację do nowej placówki. Wszelkie informacje, dotyczące organizacji pracy w klubie dziecięcym będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. KINGA STRZELEC