Shadow

Mistrz Ortografii 2017 wyłoniony!


„Ha! Rozumiem… Będę grał”. Wsłuchiwanie się w ciszę swego serca – słuchanie drugiego człowieka – tak brzmiało hasło tegorocznej edycji dyktanda Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo, które odbyło się 23 maja w sali sesyjnej miejscowego urzędu.
*W tym roku mieszkańcy gminy Czerniejewo już po raz trzeci mogli sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni. – *Celem konkursu jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców naszej gminy, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu, motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji, kształcenie nawyku prawidłowego pisania, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, a także pobudzanie aktywności samokontroli ortograficznej – powiedziała Dorota Wilczyńska, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, koordynator dyktanda. Oczywiście – obok walorów stricte naukowych – konkurs okazał się również doskonałą formą ciekawego spędzenia wolnego czasu. *W dyktandzie *mogli wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli szesnasty rok życia i są mieszkańcami lub pracują na terenie gminy Czerniejewo. Okazuje się, że konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 21 osób, to o cztery osoby więcej, niż w roku ubiegłym. Tym razem uczestnicy musieli się wykazać niezwykłą znajomością zasad ortograficznych – w dyktowanym tekście były m.in. następujące zwroty i wyrazy: „*nieparających się”, „niby-filuternym”, „koherentnego**”, „**Zakonu Kleryków Regularnych****Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych”, „*/pro publico bono”/*. Dodatkowo na piszących czekało wiele pułapek interpunkcyjnych. – Myślę, że uczestnicy mogli mieć największy problem z interpunkcją i z szykiem zdań, ponieważ w pierwszej części dyktanda jest wiele zdań bardzo rozbudowanych, wielokrotnie złożonych. Im bieg tekstu jest dalszy, zdania stają się krótsze – tłumaczył Krystian Cieśliński, autor tekstu tegorocznego dyktanda, zwycięzca dwóch poprzednich edycji konkursu, dodał też, że jego życzeniem było również to, aby wszystkie liczebniki, występujące w tekście, pisane były słownie. – Żyjemy w świecie cyfr. Pisząc SMS’y skracamy swoje wypowiedzi używając cyfr, również korzystamy z cyfr w pisaniu na komputerze. Wystukujemy numery telefonów, PIN-y, NIP-y, numery PESEL. W tym przypadku nie musi, ale może zanikać umiejętność zapisu tych liczebników, na przykład dat, słownie – stwierdził autor tekstu.*
Prace zostały sprawdzone przez komisję konkursową w składzie: Grażyna Kmiecikowska, Katarzyna Szymańska i Katarzyna Oblizajek – nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie. *Mistrzem Ortografii Gminy Czerniejewo 2017* została *Ewa Drożdż, **Wyróżnienia* otrzymali: *Dominika Derdoska, **Wioletta Jaskulska **oraz **Aneta Buczkowska. *Wręczenie nagrody i wyróżnień odbyło się 31 maja, podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Zespół Szkół Publicznych w Żydowie. Nagrodę dla Mistrza Ortografii Gminy Czerniejewo – pióro – ufundował Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, natomiast wyróżnienia: Grażyna Kulpińska – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i Małgorzata Janiszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
KINGA STRZELEC
**