Shadow

Mistrz Ortografii wyłoniony!

*O człowieku wolności, honoru i nadziei słów kilka* – pod takim tytułem przeprowadzona zostałategoroczna edycja dyktanda Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo. Ortograficzne potyczki odbyły się 24 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.
Wzorem poprzednich edycji, również tegoroczne dyktando adresowane było do wszystkich, którzy ukończyli szesnasty rok życia i są mieszkańcami lub pracują na terenie gminy Czerniejewo. – Celem organizowanego przez nas konkursu ortograficznego jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców naszej gminy, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu, motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji, kształcenie nawyku prawidłowego pisania, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, a także pobudzanie aktywności samokontroli ortograficznej. Ponadto w tym roku nawiązujemy także do tematyki 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego – informuje Dorota Wilczyńska, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. Oczywiście, obok walorów stricte naukowych, dyktando jest również doskonałą formą ciekawego spędzenia wolnego czasu. Dlatego niewątpliwie warto było wziąć w nim udział, tym bardziej, że na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody; nagrodę dla zwycięzcy ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, komisja konkursowa przyznała też trzy wyróżnienia, w których nagrody ufundowali: zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Dodatkowo każdy uczestnik dyktanda otrzymał okolicznościowy dyplom. W tegorocznej edycji wzięło udział 15 osób. Przed przystąpieniem do pisania zasady obowiązującego regulaminu omówił Jarosław Wróblewski, nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Czerniejewie, który przedstawił też treść dyktanda. Po podyktowaniu i końcowym odczytaniu całości dyktanda, uczestnicy oddali napisane prace. Na koniec spotkania Krystian Cieśliński, laureat I i II edycji, który był również autorem treści dyktanda, wyjaśnił wszystkim zasady pisowni trudności ortograficznych. Prace zostały sprawdzone przez komisję konkursową, skład której utworzyli: autor tekstu – Krystian Cieśliński i nauczyciele języka polskiego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie – Mirella Kosmala, Anita Kasperczak i Jarosław Wróblewski.
*Mistrzem Ortografii Gminy Czerniejewo 2018*została *Aneta Buczkowska, natomiast wyróżnienia* otrzymały: *Ewa Kamińska**, **Bożena Buczkowska **oraz Dominika Derdoska. *Wręczenie nagród odbyło się 29 maja podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Szkoła Podstawowa w Czerniejewie.
KINGA STRZELEC