Shadow

„Młodzi biegną wprawdzie szybciej, ale to starsi lepiej znają drogę…”

W czwartek, 21 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się kolejna sesja Rady Seniorów. Było to spotkanie wyjątkowe, bowiem tego dnia dokonano podsumowania dotychczasowej działalności senioralnego organu, a także oficjalnego zakończenia kolejnej – drugiej już – kadencji, która w przypadku Rady Seniorów obowiązywała dwa lata (2017 -2019).
Myśl, by w gminie Czerniejewo powstała Rada Seniorów, narodziła się kilka, a może i kilkanaście lat temu. Jednak dopiero w minionej kadencji samorządowej burmistrz Tadeusz Szymanek i Rada Miasta i Gminy słowo przełożyli w czyn, uchwałą z 25 marca 2015 roku powołując Radę Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. Inauguracyjna sesja nowego organu doradczego odbyła się 25 czerwca 2015 roku. Wówczas na czele rady w roli przewodniczącego stanął Janusz Grzyb. Po pierwszej kadencji, która formalnie zakończyła się 25 czerwca 2017 roku, nikt nie miał cienia wątpliwości, powołanie senioralnego organu było przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Radni seniorzy prowadząc swoją działalność wykazali się ogromnym profesjonalizmem i zaangażowaniem w działalność na rzecz ogółu seniorów. – Koncentrowaliśmy swoje działania w wielu obszarach, tradycyjnie kojarzonych z osobami starszymi, tj. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, turystyka i kultura. Działalność Rady Seniorów pod moim przewodnictwem uwrażliwiona była na potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych, samotnych i innych potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji. Kierowane do burmistrza wnioski, zapytania i uwagi nie stanowiły listy roszczeń, były jedynie dowodem troski o czerniejewskich seniorów i chęci stworzenia im bardziej komfortowych warunków życia – podkreślał po dwóch latach przewodniczący Janusz Grzyb, podsumowując dwuletnią działalność senioralnego organu.
W czerwcu 2017 roku odbyły się wybory do Rady Seniorów na kadencję 2017 – 2019. Wówczas piętnastoosobowy skład rady nieznacznie uległ zmianie, jednak na czele senioralnego organu ponownie stanął Janusz Grzyb. Funkcję wiceprzewodniczących objęli Andrzej Kryszak i Grażyna Bączyk, a sekretarzem została Danuta Fic. Ponadto w trakcie kadencji powołano tzw. członków „wspomagających” prezydium rady: Zdzisławę Korniłło i Aleksandra Stamma. Pierwsza sesja, inaugurująca drugą kadencję, odbyła się 23 czerwca 2017 roku. Tym spotkaniem oficjalne rozpoczęto dwa kolejne lata działalności rady, w rzeczywistości sukcesywną kontynuację tego, co było realizowane w dwóch latach minionych. Przy radzie powołano trzy zespoły tematyczne: Zdrowi Seniorzy, Senior Bezpieczny i Senior Aktywny.
Podtrzymując dobrą praktykę z poprzedniej kadencji, również w drugiej kadencji postawiono na szeroko rozumiane współdziałanie, stąd Rada Seniorów kontynuowała współpracę z podmiotami i organizacjami pozarządowymi, a także przedstawicielami jednostek publicznych i prywatnych firm, w tym m.in. z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo, z gminnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, z proboszczami gminnych parafii, z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Radą Miasta i Gminy oraz Młodzieżową Radą Miasta i Gminy, z przedstawicielami służb mundurowych, z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, tj. Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Towarzystwem Przyjaciół Żydowa, Czerniejewskim Kołem Kobiet Aktywnych i in.. Współpraca z wymienionymi organizacjami i instytucjami polegała przede wszystkim na przygotowywaniu imprez i spotkań dla seniorów oraz włączaniu się w różne inicjatywy zewnętrzne, podejmowane m.in. przez władze samorządowe i sołectwa.
W II kadencji Rada Seniorów podjęła 12 uchwał, 4 wnioski i 1 zapytanie. Wśród wniosków kierowanych do władz, zdecydowaną większość stanowiły apele o poprawę warunków życia osób starszych. Radni seniorzy interweniowali m.in. w sprawie założenia skrzynek pocztowych w Gębarzewku, montażu bankomatu w Żydowie, rozkładu jazdy autobusu MPK Gniezno, możliwości kanalizacji i gazyfikacji w Gębarzewie i Gębarzewku. Apele senioralnego organu dotyczyły także bezpieczeństwa, tu warto wymienić przede wszystkim ogromne zaangażowanie radnych seniorów w sprawę modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku od Gniezna do Czeluścina. Obok wniosków nie mniej było działań praktycznych. Rada Seniorów organizowała i brała udział w licznych przedsięwzięciach, m.in. organizowała SENIORALIA, włączyła się do programu Gminnego Komitetu Obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wybuchu powstania wielkopolskiego, zaangażowała się w otwarcie Klubu Seniora w Czerniejewie, czy wspierała przygotowanie programu „Działanie Punktów Konsultacyjnych”, polegającego na udzielaniu specjalistycznych porad i niezbędnego wsparcia dla osób starszych w zakresie zdrowia (punkty konsultacyjne w Czerniejewie i w Żydowie) – program powstał z inicjatywy lek. med. Leszka Ernsta.
– Rada Seniorów w działaniach na rzecz seniorów i osób starszych postawiła na następujące zagadnienia: rola seniorów i osób starszych w lokalnej działalności międzypokoleniowej, włączanie seniorów w rozwój lokalny, wzmacnianie aktywności czerniejewskich seniorów, innowacyjne podejście do problemów i ich rozwiązań, odpowiadanie na potrzeby osób starszych, samorządowa pomoc społeczna wobec ludzi starszych – wymieniał, podsumowując drugą kadencję, przewodniczący Janusz Grzyb. – Bardzo nam zależy na tym, by traktować osoby starsze podmiotowo, by ich głos był rzeczywiście słyszalny, by zwiększyć poczucie wpływu osób starszych na własne życie i współtworzenie społeczności lokalnej. Wierzymy, że potraktowana poważnie i partnersko współpraca samorządu i rady seniorów zwiększy udział osób starszych w życiu obywatelskim, wzmacniając ich poczucie rzeczywistego wpływu na sprawy lokalne. Musimy pamiętać, że młodzi biegną wprawdzie szybciej, ale to starsi lepiej znają drogę – mówił przewodniczący, dziękując wszystkim, którzy wspierali działalność Rady Seniorów.
Po sprawozdaniu przewodniczącego nastąpiło wręczenie podziękowań dla członków rady za działalność w Radzie Seniorów. Pamiątkowe podziękowania wręczali Janusz Grzyb oraz burmistrz Tadeusz Szymanek. Sam włodarz Czerniejewa dziękował radnym seniorom za zaangażowanie i determinację w codziennej pracy na rzecz poprawy warunków życia seniorów na terenie gminy Czerniejewo. – Czas szybko płynie. Myślę, że te kolejne dwa lata, które spędziliśmy razem przy wspólnej, ciekawej i bardzo owocnej, a jednocześnie służącej całemu społeczeństwu pracy pokazuje, że decyzja sprzed pięciu lat o powołaniu senioralnego organu była decyzją słuszną. Naprawdę, te inicjatywy, które Państwo wykazywaliście i te działania, które miały miejsce dzięki Wam i z Wami, integrowały nie tylko społeczeństwo tzw. senioralne, ale wszystkich naszych mieszkańców. To powoduje, że chce się z Państwem pracować. Znaleźliście miejsce dla siebie i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że tak zawsze będzie – mówił burmistrz Tadeusz Szymanek, zachęcając radnych seniorów do przystąpienia w szeregi organu w następnej kadencji. Gratulacje i życzenia czerniejewska Rada Seniorów usłyszała również od obecnych na ostatniej sesji przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Gniezna. Wybory do Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo odbędą się już w czerwcu
KINGA STRZELEC