Shadow

„Młodzi dbają o bezpieczeństwo”

W sobotę, 26 sierpnia w Witkowie odbyło się otwarte szkolenie dla mieszkańców gminy i miasta Witkowo z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z terenu gminy. Prowadzącym szkolenie był Daniel Kowalczyk, ratownik medyczny wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Witkowo.
Na wstępie organizatorzy opowiedzieli o funkcjonowaniu jednostki oraz przedstawili sposoby informowania służb ratunkowych o powstałym zagrożeniu oraz podawania współrzędnych i korzystania zsystemu GPS, który każdy posiada w smartfonie. Następnie ratownik medyczny na podstawie przygotowanej prezentacji omówił zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym charakterystykę stanówzagrożenia życia, zaburzenia przytomności – przyczyny i metody postępowania, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, nagłe zachorowania – przyczyny, objawy i sposób udzielania pomocy,zadławienie,wstrząs , zaopatrywanie rani krwotoków, uszkodzenia ciała, oparzenia, złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz sposób użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Każda z osób na szkoleniu miała za zadanie przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową namanekinie dorosłego z pomocą automatycznego defibrylatora, resuscytację dziecka oraz niemowlęcia. W drugiej części praktyki uczestnicy ćwiczyli, jak należy układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej oraz wyciągać ofiary z samochodu za pomocą specjalnych chwytów. Podczas szkolenia uczestnicy mogli i chętnie korzystali z przygotowanego poczęstunku w formie kanapek, słodyczy oraz napojów. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zapozowali do wspólnego zdjęcia. Organizatorem szkolenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie w ramach realizowanego projektu „Młodzi dbają o bezpieczeństwo” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach.
EWA SOCHA