Shadow

Młodzi sportowcy dostali kasę

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła jakiś czas temu szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowców z klubów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Jak stwierdził inspektor do spraw sportu Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Tomasz Pokładecki, na te stypendia mogą liczyć sportowcy, którzy zostali wytypowani przez poszczególne kluby i przede wszystkim spełniają pewne kryteria, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe.
 Odpowiednia komisja weryfikuje wnioski i składa odpowiednie propozycje Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. W piątek, 16 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Monika Twardowska z Zarządu Powiatu, radna Natasza Szalaty – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RPG oraz Marcin Makohoński, dyrektor wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wręczyli odpowiednie dokumenty i upominki grupie sportowców. – Po raz kolejny zarząd przyznał stypendia wyróżniającym się sportowcom, którzy w 2017 roku mieli bardzo dobre osiągnięcia sportowe w swoich dyscyplinach. Kwota, jaka została przeznaczona na te stypendia to prawie 30 000 złotych i została ona podzielona między 23 zawodników. Do grona popularnych dyscyplin dołączyły szachy i zapasy – powiedział M. Makohoński.
Fundusze na te stypendia corocznie zabezpieczone są w budżecie powiatu gnieźnieńskiego. Tym razem wręczono tym osobom stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie (kwota przekazywana jest na konto zawodnika). – O stypendia ubiegają się kluby sportowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Składają one wnioski do końca listopada. Komisja sprawdza je pod względem formalnym i merytorycznym. Tym razem napłynęły 32 wnioski, a 23 osoby spełniły wymagania formalne, by zakwalifikować się do przyznania stypendium sportowego. Czas wypłacania stypendium to rok kalendarzowy – od stycznia do grudnia – powiedział T. Pokładecki. Podczas spotkania młodym sportowcom towarzyszyli trenerzy, prezesi, działacze sportowi i rodzice. Radna Natasza Szalaty, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RPG natomiast stwierdziła: – Jako komisja oświaty też staramy się pracować nad tym, by pieniądze na te stypendia sportowe były zawsze. Co roku ta kwota jest zarezerwowana na ten cel i co roku wspieramy tę decyzję zarządu. Po uroczystości nie zabrakło także poczęstunku. Był także czas na rozmowy o osiągnięciach i planach na najbliższą przyszłość młodych sportowców. JAROSŁAW WALERCZAK