Shadow

Młodzież o przeciwdziałaniu pożarom

Młodzież zapobiega pożarom – to nazwa konkursu plastycznego propagującego zachowania ochrony przeciwpożarowej zorganizowanego przez Oddział Miejsko- Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Witkowie oraz samorząd Gminy i Miasta Witkowo. Po obejrzeniu prac komisja konkursowa postanowiła wszystkim pracom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego nadać tytuł: „wyróżnienie”.
Spośród 18 prac, z największym uznaniem komisji spotkały się te wykonane przez: Natalię Staniszewską kl. VII (NSP w Gorzykowie), Zofię Śrubę kl. IVb (SP nr 1 w Witkowie), Oliwiera Misiaka kl. Vb (SP nr 1 w Witkowie), Hannę Depczyńską kl. IVc (SP nr 2 w Witkowie) oraz Bartłomieja Niewiadomskiego kl. IVc (SP nr 2 w Witkowie). Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 13 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Podczas spotkania głos zabrał Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo podkreślając kreatywność uczestników wydarzenia oraz wpływ młodego pokolenia w kształtowanie i propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W skład jury odpowiedzialnego za ocenę prac i przeprowadzenie konkursu weszli: dh Marian Łukowski, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie – główny organizator konkursu na etapie gminnym oraz pracownicy witkowskiego urzędu gminy: Natalia Metzler oraz Joanna Melcer. (oes)