Shadow

Modernizacja energetyczna w regionie z potężnym unijnym wsparciem od marszałka z WRPO 2014+

Gośćmi Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego byli w minionym tygodniu wójtowie, burmistrzowie i starostowie wielkopolskich miast, gmin i powiatów. Marszałek podpisał umowy na ponad 45 mln złotych dofinansowania środkami unijnymi, pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dla inwestycji, związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej.
Umowy z Marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisali: Przemysław Renn – Wójt Gminy Mieścisko, Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Paweł Szybaj – Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz, Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski, Piotr Hojan – Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Ewa Noszczyńska-Szkurat – Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Tomasz Kałużny – Burmistrz Gminy i Miasta Września oraz Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Łukasz Litka – Wójt Gminy Lipno, Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia i Paweł Rajski – Starosta Ostrowski.
– Liczba podpisanych dotąd umów pokazuje, jak duże dofinansowanie przeznaczamy na działania termomodernizacyjne w Wielkopolsce. Wkrótce osiągną one wartość blisko 300 milionów. Dzisiejsze umowy opiewają na 45 mln zł – to także niebagatelna kwota wsparcia unijnego dla tych niezwykle ważnych, z wielu względów, inwestycji– powiedział Marek Woźniak. Marszałek podkreślił także, że termomodernizacja jest jednym z kluczowych elementów całego procesu – z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej – obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów Unii Europejskiej, ale także Polski. – Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie. Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dlaprywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach – mówił marszałek.Dodał, że „oszczędność energii w każdym miejscu w Wielkopolsce jest w tej chwili bezcenna i to dla nas wszystkich zadanie priorytetowe”.
Dzięki unijnemu wsparciu m.in. Gmina Mieścisko zrealizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku” (dofinansowanie 6 566 589,64 PLN). Gmina Września zrealizuje natomiast „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6” (dofinasowanie 2 860 367,34 PLN). Gmina Swarzędz przy wsparciu unijnym wykona „Kompleksową termomodernizację byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu” (dofinansowanie 2 798 121,96 PLN), Gmina Lipno przeprowadzi „Termomodernizację Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lipnie” (dofinansowanie 2 584 874,48 PLN).
Warto zaznaczyć, że środki na realizację inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 287 mln zł oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł. Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację. (inf. prasowa)