Shadow

Można, czy nie można?

Mieszkaniec Trzemeszna zwrócił się do naszej redakcji z pytaniem, jak traktować stare oznaczenia poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Czy brak oznaczenia zgodnego z nowymi przepisami (logo osób niepełnosprawnych na niebieskim tle) oznacza, że każdy może się tam zatrzymać, czy też nie? Taka sytuacja ma miejsce m.in. na ulicy Marii Konopnickiejw Trzemesznie. – Czy jeśli tam zaparkujęotrzymam mandat – dopytywał się nasz czytelnik. Postanowiliśmy sprawę wyjaśnić.
Nadkom. Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wyjaśnia, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określa, że w przypadku znaku P-18 stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, „stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”. Stanowiska przeznaczone dla samochodów osób z niepełnosprawnością oznaczone znakiem poziomym  P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24) zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29 informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodu uprawnionej osoby. Ponadto w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu stosuje się znak poziomy P-20 koperta. W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych należy wewnątrz  „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej (znak P-24). Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentuje stanowisko, że brak niebieskiej barwy nawierzchni (wymaganej przepisami technicznymi z zakresu znaków i sygnałów drogowych) nie zmienia znaczenia wymienionych wyżej znaków poziomych (P-20, P-24). Kodeks wykroczeń stanowi, że „Ocena zgodności zachowań kierujących pojazdami z przepisami ruchu drogowego należy do uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego”. Reasumując funkcjonariusze Policji czy Straży Miejskiej pomimo braku oznakowania miejsc osób niepełnosprawnych barwą niebieską, będą represjonowały kierujących parkujących w miejscu, gdzie zastosowano odpowiednie znaki pionowe i poziome. Podmiotem odpowiedzialnym do prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych jest organ zarządzający danym odcinkiem drogi. – W opisywanym przez panią przypadku organem tym jest Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno. Mając na względzie właściwą infrastrukturę drogową Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie złoży odpowiedni wniosek do UMiG w Trzemesznie celem właściwego oznakowania wskazanego przez panią miejsca – mówi nadkom. Karol Sekula. O sprawie rozmawialiśmy także z Norbertem Dombkiem, kierownikiem referatu inwestycyjnego. Urzędnik wyjaśnił, że wspomniane miejsce parkingowe zostało „pominięte” tylko ze względu na fakt, iż firma która wykonywała usługi na terenie gminy w tym zakresie, wielokrotnie próbowała prawidłowo oznakować miejsce, jednak uniemożliwiły to parkujące tam samochody. Jednak jak zapewnił odpowiednie oznaczenie na pewno się tam pojawi.   RENATA PAŁUCKA