Shadow

„Można żyć lepiej” w Trzemżalu

Przez dwa dni, 4 i 5 maja w świetlicy wiejskiej w Trzemżalurealizowany był projekt fundacji „Nasza wieś” pod hasłem „Można żyć lepiej”. Projekt był realizowany przez Urszulę Romanowską i Joannę Wesołowską z Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie „Parasolo” z Gniezna.
Podczas dwudniowych warsztatów grupa dzieci z Trzemżala, Mijanowa i Zielenia uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych i profilaktycznych, podczas których rozmawiano o substancjach uzależniających i szkodliwych dla zdrowia, takich jak narkotyki, alkohol czy dopalacze. Podczas warsztatów grupa rozwijała takżetakie umiejętności jak: kreatywność, dostrzeganie zagrożeń w swoim otoczeniu, rozpoznawanie zachowań asertywnych, wyrażanie emocji i ich rozpoznawanie, odmawianie i nieuleganie presji rówieśników. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym dotyczącym omawianej tematyki. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe, słodycze, owoce. Za najlepsze prace uczestnicy otrzymali dodatkowo nagrody. Projekt dofinansowany został przez Gminę Trzemeszno w ramach konkursu  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. (kar)