Shadow

Muzealnicy nagrodzeni. Podwójne „Izabelle” wręczone

Grand Prix w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella” w edycjach 2019 i 2020 trafiły do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas gali z udziałem marszałka Marka Woźniaka, która 7 września odbyła się w muzeum w Szreniawie. Podczas gali uhonorowano muzealników w dwóch edycjach konkursu – w minionym roku spotkanie ze względów pandemicznych nie mogło się odbyć.
Opieka nad śladami naszego dziedzictwa kulturowego to nie tylko wypełnianie zobowiązania wobec przeszłości. To konstruowanie mostu łączącego to, co nas zbudowało z tym, na czym warto budować swoją przyszłość – podkreślił marszałek M. Woźniak. U uroczystość była okazją do wręczenia nagrody specjalnej przyznanej pośmiertnie Andrzejowi Berytowi. Nagrodę odbierała Heidi Beryt. Andrzej Beryt był pomysłodawcą i twórcą muzeum na terenie byłego Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie (dziś Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Muzeum Fortu VII w Poznaniu. Od momentu powstania muzeum 1 września 1976 roku, był kierownikiem placówki, a od 1 stycznia 1982 roku do 1 lipca 2009 roku jego dyrektorem. Wręczone zostały także medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymali je: prof. Lech Wojciech Szajdak i dr Antoni Pelczyk. Prof. Lech Wojciech Szajdak to dr farmacji, profesor agronomii, obecnie dyrektor Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Obok znacznych osiągnięć na polu nauk rolnych i leśnych dał się poznać jako sojusznik działań podejmowanych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dr Antoni Pelczyk to etnograf, związany z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 1976 roku. Obecnie jest wicedyrektorem placówki. To autorytet w skali kraju w zakresie przemian kulturowych wsi polskiej, a szczególnie wielkopolskiej.
Przypomnijmy, regionalna uroczystość wręczenia nagrody muzealnej, istniejącej od 2003 roku, odbywa się pod patronatem marszałka Marka Woźniaka. Fundacja Muzeów Wielkopolskich współpracuje przy tym przedsięwzięciu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach konkursowych: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i marketingowa oraz konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje. Za 2020 rok drugą nagrodę w kategorii działalność naukowa i wydawnicza otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst”, a wyróżnienie w tej kategorii Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Słowianie połabscy”. Wyróżnienie w kategorii działalność promocyjna i marketingowa otrzymało Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Piosenka jest dobra na wszystko”. Za 2019 rok w kategorii działalność wystawiennicza nagrodę główną Grand Prix otrzymało Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”. W kategorii działalność edukacyjna drugą nagrodę otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Obrazy z życia Powstańców”. W kategorii działalność naukowa i wydawnicza pierwszą nagrodę otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”. W kategorii działalność promocyjna i marketingowa wyróżnienie otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – „Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami” i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – „Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook”. (obk)