Shadow

Muzeum zmieni się nie do poznania

{CAPTION}
Niebawem ruszą prace budowlane w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Za środki własne, Urzędu Marszałkowskiego oraz unijne pojawią się nowe przestrzenie wystawiennicze, będzie w nich można prowadzić konferencje i sympozja, a historyczne eksponaty będą przechowywane w lepszych warunkach.
Sam gmach muzeum, auli i szkoły, czyli Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego uważany jest za jeden z najlepszych przykładów modernistycznej architektury nie tylko w Polsce. Stąd przed projektantami odświeżenia wnętrz okazałego gmachu duże wyzwanie, by sprostać wymogom współczesnego muzeum zachowując jego architektoniczny charakter. Planowane prace budowlane dotkną północną klatkę schodową oraz pomieszczenia pierwszego i drugiego piętra obiektu. Główna zmiana, która będzie najbardziej widoczna dla odwiedzających muzeum to podział dużej sali wystawienniczej ulokowanej na pierwszym piętrze obiektu na dwie sale, w których będzie mogło przebywać na raz po 80 osób, a ogrzewanie będzie ulokowane pod posadzką. Sale wystawiennicze zostaną wyposażone w modułowe ścianki ekspozycyjne, które można ze sobą dowolnie łączyć lub rozstawiać według kilkudziesięciu wariantów. Stworzy to możliwość dogodnego dostosowania całej przestrzeni obu sal wystawienniczych. Jednak same wystawy to nie wszystko, obie sale ulokowane na pierwszym piętrze budynku muzeum będą miał możliwość prowadzenia prelekcji. Posłuży do ich organizacji 120 krzeseł, projektor zamontowany na wysuwanej z sufitu windzie oraz ekran. Zarówno projektorem, oświetleniem, jak i nagłośnieniem będzie można sterować za pomocą dotykowego panelu LCD. Muzeum zakupi także ekspozytory muzealiów i wszystkie powyższe funkcje będzie można ze sobą łączyć, budując w łatwy i szybki sposób np. salę na 35 miejsc siedzących, z miejscem do cateringu, ściankami wystawienniczymi i gablotami.
Wyremontowana zostanie cała klatka schodowa znajdująca się od strony północnej obiektu, czyli bliżej ulicy Poznańskiej. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia magazynowe ulokowane w piwnicy, pomieszczenia sanitarne, pracownie i gabinety pracowników. Remont to także wymiana instalacji, przebudowa wentylacji i klimatyzacji. Sufit sal wystawienniczych na pierwszym piętrze zostanie obniżony, a na piętrze drugim podwyższony. Całość prac ma także za zadanie dostosowanie obiektu do nowych norm przeciwpożarowych oraz ewakuacyjnych.
Inwestycje są możliwe dzięki środkom płynącym z Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu Muzeum Początków Państwa Polskiego 4 146 299,96 złotych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dodatkowe środki z budżetu samorządu wojewódzkiego. Dzięki powyższym pracom modernizacyjnym zwiększy się możliwość ekspozycyjna muzeum i w końcu będzie szansa na szersze eksponowanie zabytków Gniezna, czy licznych kafli, z których posiadania gnieźnieńskie muzeum słynie. To nie koniec zmian w Muzeum Początków Państwa Polskiego, w styczniu wystartowała strona internetowa www.muzeawielkopolski.pl na której można znaleźć część digitalizowanych zbiorów z zasobów gnieźnieńskiego muzeum. W chwili obecnej można oglądać zdjęcia zabytkowych kafli, a sukcesywnie dołączają także obrazy i litografie z przełomu XIX i XX wieku oraz fotografie i pocztówki dawnego Gniezna. Strona zawierać będzie ponad 7 tysięcy skanów i zdjęć zabytków, nie tylko z Gniezna, ale także z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, której jest współbeneficjentem programu przenoszenia zabytków do internetu. – Dzięki zaangażowaniu całego zespołu pracowników muzeum otrzyma prawie 6 milionów złotych – informuje dr Michał Bogacki, dyrektor muzeum. – Kwota zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne, wyposażenie oraz stworzenie 3 nowych wystaw stałych. Zrealizowanie projektu w sposób istotny przyczyni się do wzrostu potencjału ekspozycyjnego oraz edukacyjnego muzeum, ale przede wszystkim będzie stanowić istotny element dla zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego zarówno w kontekście regionalnym jak i narodowym. Dzięki pozyskanym środkom w muzeum powstaną nowe pomieszczenia edukacyjne, kolejne przestrzenie ekspozycyjne, administracyjne itp. Przygotowana zostanie nowa wystawa stała opowiadająca o historii Gniezna, konserwacji zostanie poddana kolejna część kolekcji kafli gnieźnieńskich, jedna z największych tego typu w Europie, dla niej w muzeum także powstanie osobne miejsce ekspozycyjne. Powstaną dodatkowe rozwiązania ułatwiające odbiór oferty muzealnej niepełnosprawnym – przedstawia plany dyrektor placówki. Całość prac ma się zakończyć w III kwartale roku.
ALEKSANDER KARWOWSKI