Shadow

Na osiedlu Skiereszewo powstać mają nowe tereny zielone

W niedalekiej przyszłości zrewitalizowany zostanie zabytkowy park przy szpitalu „Dziekanka”, a już niebawem zagospodarowanych ma być jeszcze 3 ha miejskich terenów za nowymi blokami przy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie. Skiereszewu łatwiej będzie oddychać.
Osiedle Skiereszewo to najszybciej rozwijająca się część Gniezna. W ostatnich latach znacznie się rozrosło. Do niedawna dominowała tu zabudowa jednorodzinna z usługami i handlem, jednak przy ulicy Orzeszkowej raz za razem wyrosły kolejne budynki wielorodzinne. Tuż za nimi, w kierunku torów kolejowych, powstają kolejne, a także liczne domy jednorodzinne. Ilość mieszkańców na tym osiedlu szybko wzrasta, ale dotychczas nie było tu terenów zieleni, gdzie by można spacerować, czy uprawiać inne formy rekreacji. Dzięki inicjatywie radnego Tomasza Dzionka, któremu udało się przekonać do swojego pomysłu Tomasza Budasza, prezydenta Gniezna, niebawem zrewitalizowana zostanie część zabytkowego parku w kompleksie szpitalnym „Dziekanka”. Otwarty na nowo park posłuży wszystkim.
Teraz radny poinformował o kolejnych terenach na Skiereszewie, które w niedługim czasie się zazielenią. Obecnie przy ul. Lema powstaje plac zabaw, który buduje spółka Cytryn, jednak za tą przestrzenią rozrywki dla najmłodszych są jeszcze nieużytki należące do miasta. – Chciałbym pójść dalej i w czynie społecznym doprowadzić do zagospodarowania prawie 3 hektarów terenów zielonych za powstałymi blokami mieszkalnymi. W planie jest wytyczenie ścieżek, instalacje ławek, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz łąki kwietne – informuje radny, który jest także mieszkańcem tego osiedla. Jak dodaje, Zakład Zieleni Miejskiej ma tu urządzić wybieg dla psów. Do zagospodarowania rozległego terenu będzie potrzebna współpraca wielu osób i instytucji, bowiem wiążą się z nim koszty. – Będę w tej sprawie chciał współpracować z mieszkańcami, wspólnotami, deweloperami i oczywiście urzędnikami ZZM. Zgłosiło się do mnie kilku społeczników i firmy chcące pomóc. Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do kontaktu – zachęca radny. (ak)