Shadow

Na razie nikt nie złożył wniosku…

{CAPTION}
Do naszej redakcji przyszedł czytelnik Franciszek Idzikowski, który korzysta z usług przychodni Vivax, w nowej siedzibie przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie. Pytał, czy możemy zająć się tematem, gdyż wiele osób pieszo korzysta z odcinka od pobliskiego przystanku autobusów MPK przy ulicy Roosevelta do wspomnianej przychodni.
Powstała nowa przychodnia i nie ma nawet chodników, by dojść do tej placówki zdrowia. Pobocze tej ulicy z jednej strony jest w fatalnym stanie. Jestem emerytem i korzystanie z tego pobocza w czasie mrozów jest bardzo uciążliwe, gdyż jest ono oblodzone, a oprócz tego parkuje tu dużo samochodów. Kiedy jest lód, trudno dojść do nowej siedziby przychodni, a korzystają z jej usług także osoby starsze i niepełnosprawne – powiedział na miejscu wizji lokalnej czytelnik „Przemian”, F. Idzikowski. Zdaniem gnieźnianina, przy pobliskim przystanku na ulicy Roosevelta powinna pojawić się sygnalizacja świetlna. – Samochody na tym odcinku ulicy jeżdżą bardzo szybko i trzeba bardzo uważać. Teren przy przystanku wysypany jest szlaką. Gdy gromadzi się tam woda i przychodzi mróz, nie brakuje miejsc, gdzie powstaje lód. Na całym tym odcinku, na przykład od przystanku do przychodni powinien powstać asfaltowy chodnik – dodał pan Franciszek. O wypowiedź w tej sprawie poprosiłem Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta Gniezna: – Do tej pory ulica Podkomorska w Gnieźnie służyła głównie do obsługi podmiotów gospodarczych, a ruch pieszy i samochodowy był stosunkowo niewielki. Dlatego nie było potrzeby, by w pierwszej kolejności na tym terenie powstał chodnik. Jest wiele miejsc w Gnieźnie, gdzie istniała pilna konieczność budowy chodników ze względu na ruch pieszych. Dla poprawy komfortu kierowców w 2015 roku został wykonany dywanik asfaltowy na drodze. Budowa chodnika wymagałaby wpisania go do zadań inwestycyjnych Gniezna w Wieloletnim Programie Gospodarczym, który obowiązuje do 2021 roku. Budowę chodnika i remont ulicy Podkomorskiej musiałyby poprzedzić wykonanie odwodnienia oraz budowa kanalizacji. To zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Programem Gospodarczym przewidziane jest w 2019 roku. Inwestor, który lokalizuje inwestycję powinien dokładnie sprawdzić, czy na danym terenie istnieje infrastruktura zapewniająca komfort klientom. Nie może liczyć, że miasto niezwłocznie wykona infrastrukturę, która będzie służyła obsłudze głównie jego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może także we własnym zakresie zrealizować inwestycję drogową, po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń z Urzędu Miejskiego. Po wykonaniu na przykład takiego chodnika przedsiębiorca przekazuje go miastu do utrzymania. Miasto dba o potrzeby mieszkańców i planuje działania z wyprzedzeniem. Do tej pory do Urzędu Miejskiego nikt nie zgłaszał wniosku o budowę chodnika przy ulicy Podkomorskiej. (jw)