Shadow

Na ul. Roosevelta powstaną pasy rowerowe

Będzie bezpieczniej, zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców i mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Jeszcze tej jesieni ul. Roosevelta zmieni swoje oblicze. Miasto Gniezno planuje wprowadzić tam zmianę organizacji ruchu, wydzielić pasy rowerowe i po raz pierwszy w Gnieźnie zastosować tzw. przystanki wiedeńskie.
Magistrat właśnie ogłosił przetarg na realizację tej inwestycji. Na ul. Roosevelta (od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z al. Reymonta) mają powstać pasy rowerowe o szerokości 1,5 m, wydzielone po obu stronach jezdni. W ramach zadania wprowadzone zostaną zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym, pojawią się także elementy bezpieczeństwa ruchu. Zostaną także wykonane niezbędne poszerzenia jezdni, korekty chodnika i krawężników. Na ul. Roosevelta powstaną też dwa, pierwsze w Gnieźnie, przystanki autobusowe w stylu wiedeńskim. Na realizację tego zadania w miejskim budżecie przewidziano 350 tys. zł.
Przystanek wiedeński po raz pierwszy zrealizowano w Wiedniu. Jego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do autobusu oraz spowalnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo pieszych. (obk)