Shadow

Najwyższe odznaczenie dla druha Tomasza Schillaka

Tomasz Schillak, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie został odznaczony Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem strażackim w Polsce.*Złoty Znak Związku OSP RP* nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w ZOSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemesznie powstała 30 października 1889 roku, czyli 130 lat temu. Z tej okazji w świetlicy OSP w Trzemesznie odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe. Oprócz odznaczenia związkowego, Tomasz Schillak otrzymał także gratulacje od Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna i Benedykta Nitki, przewodniczącego Rady Miejskiej Trzemeszna. Gratulacje z okazji jubileuszu i tytuł Gnieźnieński Działacz Roku 2018 roku odebrała dh Grażyna Kachniarz, prezes OSP w Trzemesznie. Jednostka OSP Trzemeszno z okazji jubileuszu otrzymała okolicznościowy grawerton od Zarządu Powiatowego OSP w Gnieźnie i od trzemeszeńskiego samorządu. OSP Trzemeszno otrzymała również Godło Promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego przyznane przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponieważ w tym roku jubileusz 90 lat istnienia OSP obchodzi jednostka w Wydartowie, także jej przedstawiciele otrzymali gratulacje i okolicznościowe pamiątki.
Druh Tomasz Schillakpochodzi z rodziny ze strażackimi tradycjami związanymi od ponad stu lat z OSP w Trzemesznie i samym miastem. Jest strażakiem ochotnikiem w trzecim pokoleniu. Strażakami byli: dziadek Piotr Schillak i ojciec Tadeusz Schillak. Dh Tomasz wstąpił do OSP Trzemeszno 43 lata temu, w 1976 r. jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, następnie był jej dowódcą. Od 1979 r. jest członkiem czynnym i kierowcą wozów bojowych. Przez kilka lat pełnił funkcję zastępcy naczelnika, a od 21 lat naczelnika OSP – naczelnika Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Trzemeszno, początkowo kategorii II, obecnie kategorii I. Jest także konserwatorem sprzętu pożarniczego trzemeszeńskiej OSP, w szeregach której są również żona, syn i dwie córki.
Druh T. Schillak od wielu lat odpowiada za gotowość operacyjną JOT OSP Trzemeszno, która od chwili powstania powiatu gnieźnieńskiego w 1999 roku, tj. od 20 lat, notuje największą liczbę interwencji w skali powiatu – średnio rocznie ok. 180 i jedną z największych w Wielkopolsce. W roku 2018 było to 205 różnego rodzaju interwencji. T. Schillak bierze czynny udział jako kierowca i naczelnik, w prawie wszystkich działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz poza ich granicami na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Jest również trenerem i kierownikiem drużyn druhen i druhów OSP Trzemeszno do zawodów sportowo – pożarniczych OSP. W swoim dorobku posiada m.in. przygotowanie Kobiecej Drużyny Pożarniczej do zawodów krajowych OSP w 2003 r. w Toruniu, gdzie druhny z Trzemeszna zajęły VI miejsce, przygotowanie tego samego zespołu do zwodów wojewódzkich w Lądku w 2002 r. – wicemistrzostwo Wielkopolski KDP. Pięciokrotnie pod rząd mistrzostwo w latach 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 drużyny seniorów OSP Trzemeszno w zawodach powiatowych. Wielokrotne mistrzostwo OSP miasta i gminy Trzemeszno. Był również kierownikiem zespołu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Trzemeszno, która w 2012 r. zdobyła I miejsce podczas mistrzostw powiatu MDP OSP w halowej piłce nożnej.Wielokrotnie był opiekunem i kierowcą reprezentantów powiatu gnieźnieńskiego na finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz reprezentował OSP Trzemeszno podczas powiatowych i wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, podczas których w 2012 r. odbierał nominację dla OSP Trzemeszno, do tytułu „Najlepsza Wielkopolska OSP 2011 Roku”. W roku 2015 podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka otrzymał wyróżnienie Gnieźnieński Strażak OSP 2014 Roku. Był bardzo zaangażowany w pozyskanie od sponsora środków finansowych, stanowiących 50% wkładu własnego OSP Trzemeszno przy zakupie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który OSP Trzemeszno otrzymała w 2014 r., będącym rokiem jubileuszu 125-lecia powstania OSP w Trzemesznie.
Dzięki niemu OSP Trzemeszno cztery razy, w tym trzy z rzędu otrzymała tytuł najlepszej OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Jest bardzo dobrym kierowcą wozów bojowych i mechanikiem sprzętu silnikowego, wchodzi w skład Sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Trzemeszno. Ponadto posiada wiele uprawnień zdobytych w szkoleniach. Za swą działalność dh Tomasz został odznaczony m.in. odznaką Strażak Wzorowy, brązowym, srebrnym i złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaką Honorową Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie.
Podczas spotkania historię jednostki OSP Trzemeszno przybliżyła Grażyna Kachniarz: – W dniu 30 października 1889 r. w Trzemesznie zebrało się 81 obywateli miasta różnych stanów i wyznań – Polaków, Niemców i Żydów, którzy w myśl hasła „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” utworzyli Ochotniczą Straż Ogniową miasta Trzemeszna, w celu ochrony i obrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców przed klęską pożaru. Polacy obecni na zebraniu wymogli, aby statut został wydany nie tylko w języku niemieckim, ale również polskim. Dokumenty założycielskie, w tym wspomniany statut i protokolarz zebrań w oryginałach dotrwały do dzisiaj. Straż systematycznie rozwijała się. Już w niepodległej Polsce w 1924 r. OSP w Trzemesznie była organizatorem okręgowego zjazdu straży pożarnych połączonego z wręczeniem pierwszego – historycznego sztandaru, który również szczęśliwie przetrwał okres wojenny, liczy sobie 95 lat i jest prezentowany w remizie w Trzemesznie.Współcześnie OSP w Trzemesznie to duża Jednostka Operacyjno -Techniczna kat. 1 z największą liczba interwencji w powiecie i jedną z największych w województwie. Udział w prestiżowych imprezach z udziałem Prezydentów RP, Prymasa i Episkopatu Polski, 1050. rocznica Chrztu Polski, spotkania Lednica 2000, ćwiczeniach na obiektach strategicznego magazynu gazu w Palędziu Dolnym, czy największym lotnisku wojskowym w Europie w Powidzu, eksploatowanym w ramach NATO przez siły zbrojne RP i Stanów Zjednoczonych. – Dzisiejsze spotkanie stanowi początek obchodów jubileuszu, które potrwają do Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w maju 2020 roku – mówiła G. Kachniarz. Wśród gości oprócz przedstawicieli trzemeszeńskiego samorządu znaleźli się także: Tadeusz Tomaszewski – poseł, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP i sekretarz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu, Jacek Kowalski – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, ksiądz prałat Piotr Kotowski – proboszcz parafii trzemeszeńskiej.
RENATA PAŁUCKA