Shadow

Narada roczna podsumowująca działalność KP PSP w Gnieźnie za 2021 rok

W czwartek, 24 lutego o godzinie 12 rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie za rok 2021.
Ze względu na panującą sytuację pandemiczną narada z udziałem zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych odbyła się w formie online za pośrednictwem systemu wideokonferencji. Komendant powiatowy PSP w Gnieźnie bryg. Mariusz Dębski w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawił wszystkim uczestnikom sprawozdanie z działalności tutejszej komendy za rok 2021. Określił również najważniejsze zadania na 2022 rok. (obk)