Shadow

Narada roczna strażaków w Gnieźnie

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie imienia mł. bryg. Marka Wegnera 28 lutego odbyła się narada roczna. Podczas narady komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Mariusz Dębski przedstawił sprawozdanie z działalności gnieźnieńskich strażaków za 2019 rok, omawiając działalność operacyjno – szkoleniową, kontrolno – rozpoznawczą, kwatermistrzowsko – techniczną, finansową oraz kadrowo – organizacyjną. Omówiona została także organizacja szkoleń i ćwiczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego.
Jak poinformował komendant, w roku 2019 zanotowano ogółem 1720 interwencji, w tym 403 pożary, 1132 miejscowe zagrożenia i 185 alarmy fałszywe. W porównaniu do roku 2018 ilość interwencji w 2019 r. zmalała. Ponadto w 2019 roku przeprowadzono łącznie 153 spotkania edukacyjne dla 3400 dzieci i młodzieży z terenu powiatu gnieźnieńskiego z wykorzystaniem Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych. Podczas spotkań poruszano tematy dot. „Czujki na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Zgaś Ryzyko”, „STOP pożarom traw”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie” (bezpieczne lodowiska).
Podczas przemówienia wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak podziękował strażakom PSP i OSP z terenu powiatu gnieźnieńskiego za zaangażowanie i wysiłek wkładany w codzienną służbę. Osobne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie finansowe i dotychczasową, owocną współpracę. Wśród zaproszonych gości, w naradzie m.in. udział wzięli: poseł Tadeusz Tomaszewski – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, mł. bryg. Dariusz Matczak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP, Dariusz Pilak – przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Budasz – prezydent Gniezna, Mariusz Mądrowski – etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, reprezentujący starostę gnieźnieńskiego, druh Jacek Kowalski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. (ojw)
Fot. dh Marian Guziałek