Shadow

Narada z sołtysami i włodarzami osiedli


W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się niedawno narada sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i prezesów Kółek Rolniczych. Tematem spotkania były sprawy związane m.in. z akcją żniwną, omówiono organizację tegorocznych dożynek, które odbędą się 20 sierpnia na stadionie miejskim. Ponadto burmistrz Marian Gadziński przedstawił informację na temat planowanych inwestycji.
Marek Biadasz, prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił informację dotyczącą przygotowania spółdzielni do kampanii żniwnej. Jak wynika z relacji prezesa, jest ona dostatecznie przygotowana, a sprzęt, który czeka w gotowości, żeby pomóc rolnikom jest wystarczający. Prezes nie podał tegorocznej ceny za usługę, jest ona ustalana indywidualnie w zależności od sprzętu, jaki jest wypożyczany. Podobną informację dotyczącą przygotowania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Witkowie do żniw omówił Kazimierz Zamiar, prezes spółdzielni, który zachęcał rolników do skorzystania z usług i magazynowania u nich płodów rolnych. Zebranie było okazją do przedstawienia informacji burmistrza na temat inwestycji, które będą realizowane w najbliższym czasie. Obecni na posiedzeniu dowiedzieli się o budowie sieci kanalizacji sanitarnej z Dębiny do Ruchocinka, rozbudowie sieci z Dębiny do Witkowa, przebudowie wodociągu w Ćwierdzinie, Chłądowie, Strzyżewie Witkowskim i Folwarku. Burmistrz poinformował o przetargu na drogę i chodnik przy ulicy Wrzesińskiej, ścieżce rowerowej z Witkowa do Kołaczkowa, przebudowie drogi z Trzemeszna do Witkowa (pierwszy etap Folwark – Witkowo). Zaplanowano także budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz wiele innych, bardzo znaczących inwestycji podnoszących standard życia mieszkańców gminy i miasta Witkowo. Podczas narady omówiono również stopień realizacji zadań zaplanowanych w funduszach sołeckich. Zdaniem Anny Kwapich, pracownika urzędu gminy i miasta Witkowo, będzie on wyższy niż w tym roku; na poszczególne wsie nawet o kilka tysięcy złotych (w zależności od liczby mieszkańców). Spotkanie było okazją do wyłonienia kandydatów na starostów tegorocznych dożynek. Padło bardzo wiele propozycji ze strony uczestników narady z poszczególnych miejscowości: Małachowa Kępego, Odrowąża, Witkowa, Mąkownicy, Ruchocinka, Folwarku, Gorzykowa i Witkówka. Kto zostanie wybrany, zadecyduje ostatecznie zgoda podanych kandydatów i ostatecznie burmistrz. (es)