Shadow

Narodowe Czytanie tym razem w szkole

Nie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, ani w miejscowym kościele, lecz w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Niechanowie zorganizowano już ósme (w kraju dziewiąte) w tej miejscowości spotkanie w ramach Narodowego Czytania. Tym razem za lekturę posłużyła „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Piątkowe (4 września) spotkanie w szkole służyło nie tylko zapoznaniu z dramatem romantycznym wybranym w tym roku, ale była to także integracja w odkrywaniu piękna tego polskiego utworu literackiego.
W Niechanowie wybrano fragmenty zaproponowanej lektury. Do czytania zaproszono między innymi posła, wójta gminy, proboszcza, dyrektorkę niechanowskiej szkoły, przedstawicieli organizatorów dotychczasowych „Czytań” w Niechanowie – GOK i biblioteki, radnych powiatowy, radną gminną, przedstawicielkę jednego ze stowarzyszeń, a także troje uczniów. Do uczestnictwa zaproszono tym razem tylko młodzież szkolną. – To wydarzenie organizuje Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo we współpracy z Szkołą Podstawową w Niechanowie. Czytamy po raz ósmy, a po raz pierwszy czytają uczniowie – powiedziała Małgorzata Trzaskowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo, która powitała wszystkich przybyłych do niechanowskiej placówki oświatowej. Elżbieta Rzepecka-Roszak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechanowie, odtwórczyni roli tytułowej, przybliżyła tematykę dramatu J. Słowackiego, dodając: – Cieszę się, że ta inicjatywa jest kontynuowana w naszej gminie. Dobrze, że to „Czytanie” odbywa się w naszej szkole, ponieważ młodzi ludzie w ten sposób mają kontakt z klasyką literatury, tym bardziej, że „Balladyna” jest lekturą. (jw)