Shadow

Następna ścieżka rowerowa w gminie

Następna ścieżka rowerowa w gminie
 We wtorek, 30czerwca odbył się odbiór części zadania objętego projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”. Obecni byli: Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasto Witkowo i zastępca burmistrza Marek Wiatrowski, Ireneusz Kwapich, sołtys Kołaczkowa oraz Renata Robaszkiewicz, radna Rady Miejskiej Witkowa i zarazem sołtys sołectwa Kamionka oraz Rafał Majewski, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3.
 Zakres odbieranych robót budowlanych obejmował przebudowę drogi – droga dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na długości 1,393 km oraz montaż pięciu lamp hybrydowo-solarnych. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem II części zadania, czyli przebudowa chodnika we wsi Kołaczkowo. Całkowity koszt projektu to 1 295 989 złotych brutto, w tym działania promocyjne w kwocie 14 760 tysięcy złotych. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 934 148,96 zł. (o-es)