Shadow

Następne 5 lat będzie dyrektorką biblioteki w Czerniejewie

Od piątku, 6 maja przez najbliższych 5 lat dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie będzie Lilianna Dorodzała – Kowalewska. Stanowisko to zostało jej powierzone po uprzednim zasięgnięciu opinii stowarzyszeń właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję kultury, jaką jest biblioteka oraz po zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania biblioteki w Czerniejewie.
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo we wtorek, 26 kwietnia podpisał z Lilianną Dorodzała – Kowalewską, kandydatem na dyrektora biblioteki umowę dotyczącą warunków organizacyjno –finansowych oraz koncepcji działania instytucji kultury. Lilianna Dorodzała – Kowalewska pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie nieprzerwanie od 4 maja 2010 roku. Wykazuje się kompetencją, odpowiedzialnością i inicjatywą. Podejmuje szereg działań kulturalno – edukacyjnych na rzecz mieszkańców gminy zarówno w lokalu biblioteki, jak i poza nią. W maju 2017 roku podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie otrzymała tytuł „TemplumLibri” za działania literacko –edukacyjne dla młodych użytkowników biblioteki i współpracę ze szkołami. Natomiast uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 września 2020 roku Lilianna Dorodzała –Kowalewska została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. (obk)