Shadow

Następne 55 laptopów z programu „Zdalna Szkoła”

Gmina Trzemeszno pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego, który trafi do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Trzemeszno. Dzięki tym funduszom o wartości 94 999,85 zł, gmina zakupiła 55 laptopów.
Sprzęt został już przekazany szkołom, które będą dalej użyczać go potrzebującym uczniom, nie mającym dostępu do komputera. Przede wszystkim laptopy trafią do rodzin wielodzietnych. Pozwoli to na sprawną realizację ewentualnego zdalnego nauczania i zapewni możliwość dalszej edukacji w przypadku konieczności prowadzenia zajęć przez internet. Zakupiony sprzęt jest poleasingowy, dobrej jakości, wybór takiej właśnie opcji pozwolił na dużą ilość laptopów, jakie trafiły do uczniów. Zakup jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Środki pochodzą z programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” gmina Trzemeszno pozyskała 165 913,85 zł,z czego sfinansowano zakup 111 laptopów. (kar)