Shadow

Następne duże środki na konserwację Katedry i Wzgórza Lecha


Choć konkurs, w którym było można ubiegać się o duże środki finansowe na modernizację i renowację zabytków jeszcze się formalnie nie zakończył, to niemal pewnym jest, że duża kwota pieniędzy z Unii Europejskiej zostanie zainwestowana właśnie w Gnieźnie.
Dobiega końca jedno z największych rozdań środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Na stół wyłożono niebagatelną kwotę ponad 746 mln złotych, o które postanowiły zawalczyć administracje i właściciele największych i najważniejszych polskich zabytków. W tym gronie o środki wystartowała Archidiecezja Gnieźnieńska z własnym projektem dotyczącym prac renowacyjnych na Wzgórzu Lecha. W pierwszym etapie oceny merytorycznej projekt pt. „Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski” został doceniony i usytuowany na 10 miejscu listy rankingowej, co oznacza, że przy braku problemów formalnych środki popłyną na remont „matki polskich katedr”. Kwota, o jaką ubiega się Archidiecezja to 10 mln 685 tys. złotych, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 12 milionów złotych. Na co mają zostać przeznaczone te środki? Jak informuje ks. Zbigniew Przybylski, kanclerz i rzecznik prasowy kurii, plany są ambitne i oprócz wymagających prac konserwatorskich, planowane zakupy i inwestycje pomogą lepiej poznać Wzgórze Lecha przybywającym do Gniezna turystom. – Celem głównym projektu jest ochrona oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego katedry. Została ona uznana za pomnik historii decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 września 1994 roku, ze względu na wartości historyczne, religijne oraz artystyczne, jako symbol tradycji królewskiej państwa polskiego i tradycji koronacyjnej królów polskich oraz miejsce kultu św. Wojciecha, apostoła i patrona Królestwa Polskiego i w związku z powyższym została objęta szczególną ochroną. Celem projektu jest również podjęcie działań ułatwiających dostęp do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wybranych elementów zabytkowych wspomnianej katedry gnieźnieńskiej – informuje rzecznik.
Najbardziej zaawansowane i skomplikowane prace obejmą renowację i konserwację pięciu kaplic znajdujących się w obejściu wraz z całym wyposażeniem. To właśnie wieniec kaplic obiegających nawę główną katedry jest jednym z elementów, który wywołuje zachwyt u wszystkich zaglądających do świątyni. Nad kaplicami przeprowadzone zostaną także niezbędne prace dekarskie. To dla zachowania zabytku, a dla turystów i gnieźnian chcących lepiej poznać historię tego ważnego miejsca zakupione zostaną nowoczesne gabloty wystawiennicze, w których prezentowane będą starodruki, dotychczas nie eksponowane. Po katedrze będzie można poruszać się używając audioprzewodników, w których lektor będzie „oprowadzał” po bazylice wszystkich chętnych. Pojawią się także stanowiska multimedialne oraz rzecz istotna dla osób niepełnosprawnych, czyli tabliczki opisowe w alfabecie Braille’a i tyflografik – czyli grafik dotykowych.
Jak podkreślają władze archidiecezji zmiany te nie tylko pozwolą na zachowanie walorów historycznych katedry, ale poszerzą także ofertę edukacyjną dla wszystkich przybywających na Wzgórze Lecha. (ak)