Shadow

Następne przejścia doświetlone


Poprawiają widoczność i bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych. Władze Gniezna już trzeci rok realizują program doświetlania przejść dla pieszych i skutecznie namawiają do tego inne samorządy.
W 2017 roku w miejskim budżecie na doświetlenie przejść zapisane jest 120 tys. zł. Miasto zamontuje specjalne słupy oświetleniowe przy przejściach dla pieszych przy ul. Chrobrego (przy poczcie), a także na przejściach przy ul. Łubieńskiego od strony Miejskiego Ośrodka Kultury i ul. Łubieńskiego od strony przystanku autobusowego. W 2016 i 2015 roku miasto doświetliło w sumie 10 przejść dla pieszych (ul. Roosevelta, ul. Wolności, ul. Chrobrego, ul. Jana i ul. Staszica). – Zanim zaczęliśmy doświetlać przejścia konsultowaliśmy to z policją. Prosiliśmy o wskazanie przejść najbardziej niebezpiecznych. I teraz właśnie tam realizujemy doświetlenia. Są to najbardziej ruchliwe ulice w mieście, np. Roosevelta czy Wolności, a także te usytuowane przy szkołach np. przy ul. Staszica – mówi prezydent Tomasz Budasz. Za wsparcie inicjatywy prezydent Gniezna dziękuje Radzie Osiedla Kawiary, przypomina też, że nie dla wszystkich ulic w Gnieźnie zarządcą jest miasto. W związku z tym prezydent Budasz wnioskował o przyłączenie się do akcji do pozostałych zarządców dróg, a ci pozytywnie odnieśli się do propozycji. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w planach na 2017 r. ujął wykonanie sygnalizacji ostrzegawczych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na ulicach Witkowskiej 23, Witkowskiej (od ul. Klonowej), Witkowskiej (od ul. Wierzbowej), Sobieskiego (od Jana Pawła II). Miasto poniesie koszty związane z doprowadzeniem prądu i kosztów dostaw energii. Jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść, na którym według danych policji w ostatnim czasie doszło do największej ilości zdarzeń drogowych (przy ul. Sobieskiego z ul. Jana Pawła II od strony przedszkola) będzie więc bezpieczniejsze. Powiatowy Zarząd Dróg wybuduje oświetlenia przy ul. Wrzesińskiej, w dwóch miejscach (Wrzesińska 16 i od ul. Pstrowskiego). PZD przewiduje realizację tych inwestycji także w 2017 r. Oprócz doświetlenia przejść miasto montuje też tzw. „kocie oczka”. W 2016 r. wyposażono w ten sposób w sumie 11 przejść dla pieszych. (bk)