Shadow

Następne środki dla gminy Łubowo

We wtorek, 10 października w Urzędzie Gminy Łubowo została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślęcin.
Dofinansowanie w wysokości 415 719 zł zostało Gminie Łubowo przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej. Uroczystego podpisania umowy dokonali: Andrzej Łozowski – wójt Gminy Łubowo i *Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego.***– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, podobnie jak wszystkie programy unijne, powoli dobiega końca, ponieważ kończy się perspektywa unijna 2014 – 2020. Ale jeszcze udało się rozstrzygnąć konkurs na dofinansowanie związane z budową dróg lokalnych. I w ramach tych ponad dwudziestu milionów złotych, które mieliśmy na ten cel, Gmina Łubowo znalazła się wśród beneficjentów – poinformował wicemarszałek.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślęcin. – Jest to droga łącząca powstałe zabudowania z drogą wojewódzką; jednocześnie tam powstała już taka mała strefa, składająca się z dwóch firm i ta droga jest także istotną drogą dojazdową właśnie do tych przedsiębiorstw – powiedział wójt Andrzej Łozowski. Całkowita wartość tego zadania wyniesie ponad 650 tys. zł. (ks)