Shadow

Następne środki trafią na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala

Decyzją premier Beaty Szydło Szpital Pomnik Chrztu Polski otrzyma 3 miliony złotych z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”. Jak tłumaczy dyrekcja szpitala, pozyskane pieniadze zasilą wydatki na inwestycję prowadzoną przy ul. 3 Maja.
**Będzie to już drugie wsparcie gnieźnieńskiego szpitala ze środków budżetu państwa. Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano prawie 5 milionów złotych z przeznaczeniem m.in. na remont nowego Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i – co chyba najważniejsze – kontynuację rozbudowy szpitalnego budynku D (naprawę konstrukcji i adaptację obiektu). Tym razem zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca z ogólnej rezerwy budżetowej powiatowy szpital otrzyma 3 miliony złotych. Informację o kolejnym dofinansowaniu przekazano w ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przed budowanym obiektem gnieźnieńskiego szpitala przy ul. 3 Maja, w której uczestniczyli: poseł Zbigniew Dolata (Prawo i Sprawiedliwość), Beata Tarczyńska – starosta powiatu gnieźnieńskiego, Monika Twardowska – nieetatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Tadeusz Pietrzak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Krzysztof Bestwina – dyrektor szpitala i Marcin Makohoński – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Jak podkreślił poseł Zbigniew Dolata, sukcesywne pozyskiwanie dotacji ze środków centralnych jest spowodowane m.in. zmianą nazwy gnieźnieńskiej lecznicy na „Szpital Pomnik Chrztu Polski”. – Zmiana tej nazwy, która została dokonana pod koniec ubiegłego roku, jubileuszowego roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, była symbolem upamiętniającym w Gnieźnie uroczystości związane z rocznicą, ale też swoistym sygnałem dla całej Polski, że tutaj właśnie zaczęła się Polska, tutaj został przyjęty chrzest. To było również pewnym asumptem do starań o kolejne środki finansowe na rozbudowę – stwierdza parlamentarzysta. – Pani premier Beata Szydło podjęła decyzję o przyznaniu kolejnej transzy na rozbudowę Szpitala Pomnika Chrztu Polski w wysokości 3 milionów złotych. Doliczając do tego 5 milionów złotych przyznanych w ubiegłym roku, to już jest łączna kwota 8 milionów złotych, czyli połowa tych środków, które zostały oddane przez poprzednie władze powiatu, przez koalicję Platformy Obywatelskiej i SLD, a przypomnę, że były to środki unijne w wysokości 16 milionów złotych, które przyznał Urząd Marszałkowski, a potem Platforma, SLD, pan starosta Dariusz Pilak zwrócili je. Teraz systematycznie te środki pozyskujemy z innego źródła – mówił poseł, dziękując za przychylność przede wszystkim premier Beacie Szydło, ale również minister Beacie Kempie, ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, posłowi Witoldowi Czarneckiemu, wicewojewodzie Marlenie Maląg i wojewodzie Zbigniewowi Hoffmannowi. – Dzięki przychylności tych osób te starania były po prostu łatwiejsze i zakończyły się sukcesem – podkreślił.
Radości z przyznania szpitalowi kolejnych środków nie ukrywa starosta Beata Tarczyńska. – To jest bardzo optymistyczna informacja. Pozyskane środki wesprą nasze działania dotyczące budowy szpitala, te pieniądze na pewno są niezbędne i będą prawidłowo wykorzystane – podkreśliła, zauważając jednocześnie, że sukces nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie polityków z posłem Zbigniewem Dolatą na czele, ale również mozolna praca przy tworzeniu wniosku o dotację autorstwa pracowników szpitala: dyrektora Krzysztofa Bestwiny, Ewy Jachimczyk – zastępcy dyrektora ZOZ ds. medycznych oraz Pawła Dopierały – konsultanta ds. rozbudowy gnieźnieńskiej lecznicy. – Wniosek o dofinansowanie napisany przez te osoby został tak dobrze skonstruowany, że znalazł uznanie w oczach pani premier. Ja dzisiaj jestem bardzo zobowiązana i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu – powiedziała starosta. Dyrekcja ZOZ już dzisiaj wie, na co pieniądze zostaną przeznaczone, zapewnia jednocześnie, że kwota będzie wydana dobrze i mądrze. – Osiem milionów złotych w dwa lata to rzeczywiście niezły efekt. To jest duża kwota, która w znaczący sposób pomoże rozwijać się naszemu szpitalowi, a na tym chyba zależy nam wszystkim – podkreślił dyrektor Krzysztof Bestwina. – Pieniądze nam się bardzo przydadzą, tym bardziej że mamy inwestycję, która dzisiaj idzie do przodu. W chwili obecnej prowadzone są prace, które może nie są aż tak widowiskowe jak np. zakładanie okien i robienie elewacji, ale to wszystko przed nami, bo okna i drzwi mają być założone już przed zimą, tak żeby spokojnie prace wewnątrz budynku mogły być prowadzone również w zimie. Generalnie po naradach jesteśmy na takim etapie, że stwierdzamy, iż nie ma jakichś szczególnych poślizgów, wszystko prowadzone jest zgodnie z harmonogramem – poinformował dyrektor, dodając, że niezależnie od sukcesywnego pozyskiwania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, pracownicy szpitala starają się korzystać również z innych możliwości, składając wnioski o dofinansowanie m.in. w ramach środków unijnych.
Przypomnijmy, szacowany koszt inwestycji wynosi 64 373 578, 73 zł (bez kosztów wyposażenia). Pierwszy jej etap oszacowano na 32 500 000 zł i według harmonogramu miałby zostać wykonany do końca października 2018 roku. Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej zamówienie obowiązuje od 2 maja 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.
KINGA STRZELEC