Shadow

Nauczyciel w projekcie – dlaczego nie?

W grudniu ubiegłego roku z inicjatywy koordynatorki programów unijnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Sienkiewicza Anny Kocińskiej odbyła się konferencja dotycząca prezentacji właśnie kończącego się tam projektu. Przez minione dwa lata siedmiu nauczycieli tej szkoły realizowało projekt pod nazwą „Edukacja językowa i kursy metodyczne jako ścieżka rozwoju ZSP nr 3 w Gnieźnie”.
Projekt opracowany i prowadzony przez Annę Kocińską pozwolił na wyjazd pięciu nauczycieli na kurs języka angielskiego na Maltę, jednego do Paryża na kurs języka francuskiego oraz jednego na kurs metodyczny do Londynu. Anna Kocińska już od dziesięciu lat zajmuje się projektami w ZSP 3 w Gnieźnie – szkoła z powodzeniem prowadziła projekt w ramach programu Comenius, później Erasmus+. Jak podkreśla Anna Kocińska, nie każde aplikowanie kończy się sukcesem. Jest to ogromna praca, wymagająca dużej wytrwałości, ponieważ ilość dokumentów niezbędnych do spełnienia warunków koniecznych do złożenia projektu, jest rzeczywiście ogromna. Do tej pory szkoła skupiała się przede wszystkim na uczniach, jednak w 2015 koordynatorka zdecydowała się na realizację projektu umożliwiającego rozwój zawodowy nauczycieli. Złożony projekt okazał się na tyle dobry, że możliwa stała się jego realizacja i otrzymanie grantu w wysokości 75 685 złotych. Jednocześnie w szkole rozpoczęła się realizacja drugiego projektu w ramach programu Erasmus+ umożliwiającego współpracę między szkołami z Polski, Rumunii, Grecji i Tahiti. – Rok 2015 to był rzeczywiście dobry rok – podkreśla Anna Kocińska, dwa projekty jednocześnie, stanowią doskonały przykład dla innych jednostek. Projekt realizowany z programu PO WER to nie tylko projekt realizujący udział w kursie odbywającym się za granicą, ale też wiele innych działań pozwalających na integrację wśród uczestników. Nauczyciele tworzą zespół, który przygotowuje się do mobilności za granicą, poznają kraj,w którym spędzą dwa tygodnie, opracowują logo, odbywają kursy wstępne języka, prezentują założenia projektu wszystkim zainteresowanym. Projekt realizowany z programu operacyjnego Wiedza- Edukacja- Rozwój (PO WER) miał na celu zwiększenie kompetencji pracującej w ZSP 3 kadry oświatowej. Spotkanie podsumowujące miało w założeniach nie tylko przedstawienie kończącego się projektu, ale również przybliżenie zainteresowanym nauczycielom możliwości realizacji projektów. Anna Kocińska przedstawiła programy realizowane w ramach Erasmus+, przestawiła własne doświadczenia, zachęcała do przełamania barier i próby realizacji własnych projektów. Spotkanie zakończyło się seriąpytań, zarówno do koordynatorki jak i uczestników projektu.(ojw)