Shadow

Nauczyciele nie stracili pracy

W środę, 20 września na posiedzeniu komisji oświaty Marian Pokładecki, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Gnieźnie zapoznał radnych miejskich z kosztami reformy edukacji, jakie poniosło Miasto Gniezno i ze stanem kadrowym w przedszkolach i szkołach podstawowych po wprowadzeniu zmian oświatowych. Okazało się, że w miejskich placówkach oświatowych w związku z reformą oświaty żaden nauczyciel nie stracił pracy.
**Dyrektor M. Pokładecki poinformował radnych, że w przedszkolach zatrudnionych jest 175 nauczycieli, w żłobku 17 nauczycieli, a w tym roku na emeryturę odeszło 5 osób. Do 13 przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 zostało przyjętych 1951 dzieci w 83 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 był to 2064 dzieci w 87 oddziałach). Ponadto dodał, że do miejskich przedszkoli zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski o przyjęcie. Do prywatnych przedszkoli w Gnieźnie uczęszcza 828 dzieci. W szkołach podstawowych i gimnazjach jest 480 nauczycieli pełnozatrudnionych i 73 niepełnozatrudnionych. Na emeryturę odeszło 9 osób. W szkołach podstawowych i gimnazjach uczy się 5 tys. 765 uczniów w 254 oddziałach. Średnio w klasach uczy się od 18 do 26 uczniów. Gimnazjalistów ostatnich dwóch roczników w Gnieźnie jest 1142 w 45 oddziałach (w klasach drugich jest 544 uczniów w 21 oddziałach, a w klasach trzecich 598 uczniów w 24 oddziałach). Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, to w żłobku pracuje 12 osób, w przedszkolach 154 osoby, w szkołach podstawowych 142 osoby, a w gimnazjum 13 osób. – Dzięki przemyślanej polityce kadrowej prowadzonej w placówkach oświatowych przez prezydenta wraz z dyrektorami przedszkoli i szkół żaden pracownik zatrudniony na czas nieokreślony nie stracił pracy. Pracownicy wygaszanego gimnazjum numer dwa mają zapewnione miejsca pracy w innych placówkach lub w czterech przypadkach uzupełniają etat w innej szkole – powiedział dyrektor M. Pokładecki. Następnie dyrektor poinformował, że w związku z wprowadzeniem reformy edukacji miasto na przystosowanie obiektów szkolnych do nowej rzeczywistości poniosło łącznie nakłady finansowe w wysokości 2 mln 315 tys. 367 zł, z czego 2 mln 209 tys. zł to środki finansowe z budżetu miasta, a 106 tys. 367 zł to środki finansowe przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki z MEN mogły zostać przeznaczono tylko na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i świetlic szkolnych. Łączne wydatki na remonty w przedszkolach i szkołach w tym roku to 4 mln 154 tys. 79 zł. W posiedzeniu komisji udział wzięli radni: M. Arndt, D. Banicki, M. Maciejewski i M. Elantkowski. Nieobecni byli radni: B. Młodzikowska i J. Lubbe. (bk)