Shadow

Newralgiczny odcinek DK 15 w końcu zostanie przebudowany?

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców gminy Czerniejewo, przede wszystkim Żydowa, bowiem wszystko wskazuje na to, że przyspieszony zostanie termin realizacji zadania, polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno – Czeluścin. Informacja o tym, że inwestycja może zostać zrealizowana szybciej, niż pierwotnie zakładano, została przekazana podczas minionego posiedzenia Komisji Gospodarki Rolnej, Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, przy okazji omawiania współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie utrzymania i inwestycji na drogach krajowych.
Przypomnijmy,**mieszkańcy Żydowa od lat walczą o poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 – na odcinku przebiegającym przez ich miejscowość, przede wszystkim w obrębie skrzyżowania dróg: krajowej nr 15 z powiatową nr 2160P Czerniejewo – Niechanowo. Władze samorządowe miasta i gminy Czerniejewo wielokrotnie zwracały się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przebudowę problematycznego odcinka; wśród wielu proponowanych przez mieszkańców rozwiązań znalazły się m.in. doświetlenie przejść dla pieszych, wybudowanie sygnalizacji świetlnej lub wprowadzenie ruchu okrężnego (ronda). Wnioski i apele z prośbą o interwencję zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa w newralgicznym miejscu zaczęła pisać również Rada Seniorów. Pisma w tej sprawie wystosowane zostały m.in. do sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie, a także bezpośrednio do parlamentarzystów (m.in. posła Pawła Arndta i posłanki Małgorzaty Zwiercan). Niestety, na każdą z podejmowanych interwencji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała w ten sam sposób, stojąc na stanowisku, iż „przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 15 został ujęty w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych jako jedno z planowanych do realizacji zadań, których wykaz stanowi załącznik do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) i oczekuje na uzyskanie finansowania; koszt przebudowy tego odcinka drogi szacuje się na 40 mln zł”. W podobnym tonie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze zimą tego roku odpowiedziała na nasze zapytanie prasowe. – W Planie Działań Na Sieci Drogowej na drogach krajowych ujęte jest zadanie polegające na rozbudowie DK 15 na odcinku 12,755 km Żydowo – Gniezno II etap. W ramach tej rozbudowy mieści się m.in. przebieg DK 15 przez gminę Czerniejewo (a dokładniej przejście przez Żydowo) i tym samym rozbudowa skrzyżowań, poprawa BRD, korekta odwodnienia czy budowa ciągów pieszo – rowerowych – informowała Alina Cieślak, główny specjalista na stanowisku ds. komunikacji społecznej w poznańskim oddziale GDDKiA. – Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od uzyskania środków finansowych na ten cel. Program w ramach którego mamy te środki uzyskać, przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2023. Mamy jednak nadzieję na wcześniejsze uzyskanie finansowania niż pod koniec funkcjonowania tego Programu – przekazywaliśmy w lutym. Okazuje się, że termin realizacji faktycznie może zostać przyspieszony. Dobrą wiadomość w tej kwestii przekazał Wojciech Dams, kierownik gnieźnieńskiego Rejonu GDDKiA podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Rolnej, Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. – W zeszłym roku jak się spotykaliśmy, mówiliśmy o tym, że w Rejonie jest złożona opracowana dokumentacja na przebudowę odcinka drogi od Gniezna do miejscowości Czeluścin. I tutaj mogę w tym momencie przekazać dobrą wiadomość, że to się uda zrealizować. Przebudowa tego odcinka jest umieszczona w planie i wygląda na to, że uda się ją zrealizować w latach 2018 – 2020. W tej chwili przygotowujemy stosowne dokumenty, aby to zadanie zlecić prawdopodobnie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli wykorzystamy stary projekt, który zostanie zaktualizowany i przystąpimy do realizacji inwestycji. Są bardzo duże szanse, że ta inwestycja zostanie wykonana w najbliższych latach – poinformował kierownik gnieźnieńskiego Rejonu GDDKiA.
Oczywiście, zanim inwestycja zostanie przekazana do realizacji, niezbędne będzie dokonanie aktualizacji projektu, które zostanie poprzedzone konsultacjami. Mimo wszystko stanowisko GDDKiA w tej sprawie napawa optymizmem i daje nadzieję na to, że kolejny fragment drogi krajowej nr 15 w końcu doczeka się remontu i modernizacji, poprawiając tym samym warunki bezpieczeństwa użytkowników newralgicznego odcinka.
KINGA STRZELEC