Shadow

Nie będzie cięć w środkach na sport. Prezydent Gniezna deklaruje, że budżet 2021 będzie dla kultury fizycznej łaskawy

Reperkusje gospodarcze, które związane są z pandemią koronawirusa, odbiły się negatywnie na finansach m.in. samorządów. Cała Polska lokalna tnie wydatki, a skarbnicy gmin, powiatów i województw z trudnościami przeliczają zapisy budżetowe na przyszły rok. W dobie cięć wydatków i rezygnacji z niektórych inwestycji, prezydent Gniezna uspokaja: środków dla sportu z kasy miasta nie zabraknie.

Promowanie miasta przez sport, to w ocenie Tomasza Budasza świetna inwestycja. – Wspieramy intensywnie sport i to sport dzieci, i młodzieży, seniorski i wydarzenia ogólnopolskie – mówił prezydent radnym miejskim zasiadającym w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Jak przyznał, trudny czas zmagań z pandemią nie oznaczał cięć wydatków na szkolenie sportowe, czy organizację wydarzeń. Nie spotkał ich taki los jak np. miejską kulturę. Wszystkie środki obiecane klubom zostały rozdysponowane. – Pewnie gnieźnieński sport bez wsparcia miasta by się nie uchował – zauważył, dodając, że ze współfinansowania sportu wycofał się powiat. Jak jednak zdradza prezydent, namawia on starostę do ponownego inwestowania powiatu w sport. – Pojawiło się tutaj zielone światełko w tunelu – mówi. Prezydent miasta zauważa, że prowadzony przez niego urząd przeznacza na sport więcej środków niż niejedno większe od Gniezna miasto. Zdradza też, że właśnie projektowany budżet na 2021 rok, który może się okazać ciężki dla finansów przez ciągle niewiadome skutki epidemii, jest łaskawy dla sportu. Na szkolenie dzieci i młodzieży czy promocję miasta przez sport, środków nie zabraknie. – Chciałbym, żeby ta kwota na sport nie była niższa niż w roku bieżącym. Takie są moje przymiarki i ambicje. Nie jest o to łatwo, bo wpływy do budżetu spadają – zauważa.   

– Uważam, że pieniądze wydawane na promocję miasta przez sport, zawsze są za małe, ale są bardzo dobrze wydawane. Każdą złotówkę oglądamy dwa razy – zapewnia Tomasz Budasz. W realizowanym obecnie budżecie miasta na rok 2020, wydatki planowane na dotacje do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych, na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, zaplanowano na poziomie 2 115 000 zł. ALEKSANDER KARWOWSKI