Shadow

Nie będzie kontrapasów rowerowych wzdłuż ul. Poznańskiej. WZDW podaje za to szczegóły innego ułatwienia dla rowerzystów (i samochodów)

O tej sytuacji pisaliśmy na łamach „Przemian” już dwukrotnie. Rowerzyści z okolic ul. Warzywnej, Sadowej i Ogrodowej, po zmianach w organizacji ruchu, mają utrudnioną możliwość dojechania tzw. „bisówkami”równoległymi do ul. Poznańskiej, do centrum Gniezna. Zarządca drogi obiecał naprawę tej sytuacji. Znamy już szczegóły tych zmian.
Wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gnieźnie – po obu jej stronach – znajdują się drogi serwisowe (zwane przez mieszkańców „bisówkami”), które doprowadzają ruch kołowy do kolejnych ulic osiedla Skiereszewo i licznych punktów handlowych i usługowych. Dotychczas obie „bisówki” miały ruch dwukierunkowy, jednak po zmianach w organizacji ruchu – ruch odbywa się teraz tylko w kierunku zachodnim: od centrum, w stronę Poznania. To spowodowało, że mieszkańcy ulic Warzywnej, Sadowej i Ogrodowej w północnej części Skiereszewa, którzy mają zamiar wyjechać z miejsca zamieszkania rowerem – stracili możliwość bezpiecznego dojazdu „bisówką” w kierunku centrum. Postawiono tu znak „zakaz wjazdu”. Tym samym muszą udać się przejściem dla pieszych na drugą stronę ul. Poznańskiej i ulicami tej części osiedla kierować się do centrum („bisówka” po tej części osiedla również jest jednokierunkowa). Na ten drogowy absurd zwracają uwagę miejscy radni i aktywiści rowerowi oraz mieszkańcy osiedla.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podał już szczegóły naprawy tej sytuacji. O ile po północnej stronie ulicy Poznańskiej zasady ruchu się nie zmienią (od ul. Wieśniaczej do ul. Warzywnej ruch pozostanie jednokierunkowy), to droga serwisowa po południowej stronie będzie mieć przywrócony ruch w obu kierunkach i to dla wszystkich uczestników ruchu (od ul. Bluszczowej, do ul. Swarzędzkiej). Jak tłumaczy WZDW, wprowadzenie na obu drogach serwisowych kontrapasów rowerowych nie jest możliwe z powodu niespełnienia wymagań technicznych. Nowa organizacja ruchu już jest opracowywana i niebawem będzie przedstawiona do akceptacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. (ak)