Shadow

Nie liczył się wynik


W niedzielę, 2 października stadion miejski i ulice Witkowa wypełniły się uczestnikami i osobami dopingującymi biegaczy XVI Szkolnych Biegów Ulicznych. Głównymi organizatorami spotkania sportowego byli: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Imprezę otworzył Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo, który witając wszystkich zebranych powiedział między innymi: – Każdy organizator stawia sobie jakieś cele i myślę, że dzisiaj te cele zostały już osiągnięte. Jednym jest pogoda, idealna na bieganie, a drugim frekwencja. Tutaj nie jest najistotniejszy wynik, ale najważniejszym jest liczny udział, który tworzy pewną atmosferę i popularyzuję biegania. Zawody to też rywalizacja, dlatego życzę każdemu pierwszego miejsca. Łącznie w 22 rozegranych biegach w tym dniu wystartowało 468 zawodników. Młodzi biegacze, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, a dodatkowo trzech najlepszych zawodników pamiątkowe koszulki. Wśród zawodników, którzy ukończyli bieg były losowane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zawodnicy otrzymali dodatkowo medale pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez sponsorów, które losowane były wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg w poszczególnych kategoriach Dyplomy, medale i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego wręczali: Łukasz Scheffs oraz radni Rady Miejskiej Witkowa: Marian Walczak, Marek Biadasz, Marek Wiatrowski, Henryk Mucha i Tadeusz Śliwecki oraz Stanisław Rajkowski, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Witkowie za fachowe zabezpieczenie trasy biegów; nauczycielom wychowania fizycznego z Pawłem Piniarskim na czele za przygotowanie zawodników i techniczne przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi za prowadzenie „spikerki” zawodów, Marzenie Zielińskiej za opiekę medyczną, a Marcinowi Bosackiemu, Damianowi i Dawidowi Kokott za pilotowanie biegów ulicznych.