Shadow

„Nie możemy mieć wątpliwości…”

Radni gminy Kłecko większością głosów postanowili, że uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została zdjęta z porządku obrad podczas minionej sesji. O wycofaniu tego punktu zawnioskowała Elżbieta Janiak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kłecko. Jak stwierdziła, radnym została przedstawiona podczas wcześniejszego spotkania tylko hipotetyczna działalność spółek.
Chciałabym jako radna wiedzieć, jaki kształt będzie miała nasza spółka? Proszę o kolejne spotkanie z kierownikiem ZGK w Kłecku, byśmy przedyskutowali kwestie dotyczące tej spółki. Wówczas podejmę decyzję, a obecnie mam zbyt małą wiedzę, by podjąć decyzję, czy jestem za, czy przeciw – dodała Elżbieta Janiak. Radny Stanisław Borkowski wskazywał, że ten wniosek jest zasadny. – Nie możemy tej decyzji podjąć szybko. To zbyt krótki czas, by zapoznać się, jak ma to wyglądać. Jestem ostrożny w prorokowaniu, co można osiągnąć, bo tego nie wiadomo. To, co proponuje burmistrz to zwiększenie na starcie kosztów, a nam nic nie przybędzie. A co będzie, jak ta spółka nie wypracuje zysku? Jak będzie strata, to podniesione zostaną koszty usług – pytał S. Borkowski. – Uważam, że odkładanie tej kwestii nic nie wniesie. Co chciałem usłyszeć, to usłyszałem podczas niedawnego spotkania. Powinniśmy dotrzymać procedury i kontynuować to – odpowiadał natomiast radny Mariusz Kasprzyk. Burmistrz Adam Serwatka stwierdził, że praca w tej kadencji ma szybkie tempo. – Jednak wiele rzeczy, które uchwaliła ta rada udaje nam się osiągać. Natomiast ta uchwała intencyjna, która ma rozpocząć działania w kierunku, by to przekształcenie nastąpiło, otwiera dopiero drogę dla gminy nad pracą, byśmy mogli przedstawić pewne rozwiązania. Dopiero następnie będzie uchwała przekształceniowa. Tempo pracy jest bardzo duże i jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, da nam możliwość pacy nad tym zagadnieniem– dodał burmistrz. – Z rozmów, które jako przewodniczący rady odbyłem, wysnułem pewne wnioski, że sprawy procedowane są bardzo szybko i są one niezbyt przygotowane. Ja też bym chciał dowiedzieć się wielu rzeczy i związku z tym padł wniosek, by to przegłosować – dopowiadał Jan Borkowicz. Dziesięciu radnych opowiedziało się za zdjęciem tego punktu z programu obrad, 3 radnych było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosowania. – Chciałam podziękować koleżankom i kolegom radnym za zrozumienie. Panie burmistrzu, proszę nie odbierać mojego wniosku za negatywny, gdyż jest to ważna decyzja i uważam, że każdy z nas głosując na tak musi być przekonany, że nie ma żadnych wątpliwości. Mam zbyt małą wiedzę, jeśli chodzi o sprawę przekształcenia ZGK w Kłecku w spółkę. Spotkanie z mecenasem przybliżyło nam pewne kwestie, jednak mówiono ogólnie o działalności spółek. Natomiast działalność kłeckiej spółki musi opierać się na możliwościach finansowych i pracowniczych, celach i zadaniach. Dlatego poprosiłam o wykreślenie tego punktu z obrad, by dać możliwość radnym do dalszej pracy w tej odpowiedzialnej materii – podsumowała E. Janiak. – Podjęcie każdej decyzji posuwa nas do przodu. Żałuję, że ominie nas merytoryczna dyskusja. Każdy ma pewne obawy, a jest wiele rzeczy, które można było omówić. No trudno. Chodzi bowiem o to, by podnieść na wyższy poziom usługi komunalne i by drobniejsze remonty można było wykonywać własnymi siłami. Spółka daje takie narzędzie – powiedział na zakończenie tej dyskusji A. Serwatka.
JAROSŁAW WALERCZAK