Shadow

Nie tylko o „Terroryzmie w Afryce”


Krzysztof Danielewicz, płk dr, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie był 31 marca gościem Domu Kultury w Trzemesznie.Pretekstem do tego spotkania była publikacja K. Danielewicza pt. „Terroryzm w Afryce”.
Krzysztof Danielewicz naukowo zajmuje się działalnością służb specjalnych, rozpoznaniem wojskowym, szeroko pojętym bezpieczeństwem, problemem terroryzmu oraz historią i bieżącymi problemami Afganistanu, Pakistanu i Afryki Północnej. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF (Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa; ang. International Security Assistance Force) w Afganistanie, natomiast w latach 2013 -2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w Mali w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali (fr. European Union Training Mission in Mali) w Koulikoro. Przez kilka lat pełnił służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych w Sztabie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie oraz w Sztabie Eurokorpusu w Strasburgu.
Podczas spotkania w Domu Kultury Krzysztof Danielewicz nie tylko mówił o genezie konfliktu w Mali, powstaniach Tuaregów, terroryzmie, czy o zadaniach misji szkoleniowej w jakiej wziął udział. Świetnie potrafił także przestawić Mali jako miejsce wyjątkowe pod względem turystycznym i przyrodniczym. Autor książki bardzo ciepło wyrażał się o mieszkańcach Mali, o ich otwartości i gościnności. Zdjęcia przedstawiające nie tylko trudy wojskowego życia, ale także uroki codziennego życia mieszkańców Afryki i piękno przyrody doskonale uzupełniły spotkanie. Na jego zakończenie Mariusz Zieliński, dyrektor Domu Kultury wręczył Krzysztofowi Danielewiczowi specjalny upominek – herb Trzemeszna.
RENATA PAŁUCKA