Shadow

Nie zgadzam się z autorami stwierdzenia, że „pańskie działania były haniebne”

Poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski zgodnie z oczekiwaniamidelegacji rolników i hodowców zwierząt futerkowych pisemnie odpowiada na wręczoną jemu 1 marca interpelację w sprawie ewentualnych skutków nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt tzw. „Piątki Kaczyńskiego dla zwierząt”. W swym piśmie rolnicy nazwali poparcie tej nowelizacji czynem haniebnym.
Na wiele pytań zadanych na spotkaniu udzieliłem odpowiedzi bezpośrednio uczestnikom obecnym na dyżurze poselskim. Pragnę jednak przypomnieć, że projekt ustawy „o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw”, druk sejmowy nr 597 z 11 września 2020 roku wniosła do Pani Marszałek Sejmu grupa posłów PIS, a upoważnionym do jego reprezentowania był pan poseł Grzegorz Puda, obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi – podkreśla T. Tomaszewski. Jak dodaje poseł Lewicy, prezes Rady MinistrówMateusz Morawiecki i rząd koalicji Zjednoczonej Prawicy przesłał do Sejmu 16 września 2020 roku przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu druk nr 597. Ostatnie zdanie tego stanowiska brzmi: „Mając powyższe na uwadze, Rada Ministrów rekomenduje przyjęcie projektu ustawy z zaproponowanym brzmieniu”. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się bez konsultacji społecznych po 5 dniach tj. 16 września. W ciągu jednego dnia zakończono prace nad tak kontrowersyjnym rozwiązaniem. Ustawa została przyjęta 17 września 2020 roku. Za ustawą głosowało 356 posłów, przeciw 75, a wstrzymało się 18 osób.
– Cały Klub Lewicy głosował za ustawą tj. 48 osób, w tym ja również. Głosowanie w tej sprawie poprzedziło posiedzenie Klubu, w czasie którego zgłosiłem uwagi do ustawy w zakresie skutków zakazu uboju rytualnego bydła oraz braku odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych i rolników – hodowców bydła oraz ich pracowników. Po głosowaniu zarządzono dyscyplinę głosowania – relacjonuje poseł LEWICY. Później ustawa trafiła do Senatu, który zgłosił 36 poprawek. Dalsze prace nad ustawą zostały zawieszone. Nie zgadzam się z autorami stwierdzenia, że „pańskie działania były haniebne”. Do obowiązków posła należy udział w głosowaniach. Po decyzji parlamentu odbyło się wiele spotkań, w których uczestniczyłem m.in. z delegacją Powiatowej Izby Rolniczej w Gnieźnie i Słupcy oraz z rolnikami na dyżurze poselskim w Turku. Wszystkich moich wyborców, którzy zawiedli się moim głosowaniem w powyższej sprawie uprzejmie informuję, że umiem słuchać ludzi i wyciągać wnioski – zapewnia poseł.
Tadeusz Tomaszewski deklaruje, jego obecnie stanowisko jest następujące: 1. Jestem przeciw ograniczeniom ustawowym uboju rytualnego. 2. Nie zagłosuję za ustawą, jeśli nie będzie w niej gwarancji rzeczywistych odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych i pracowników tych ferm oraz okresu przejściowego co najmniej 3-5 lat. Poseł zapewnia, że nie jest bezczynny w swej pracy poselskiej. Na forum Sejmu w ciągu roku zgłosił 594 interpelacje, a wśród nich również te dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Poruszane w nich sprawy to m.in. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej, form pomocy dla kół gospodyń wiejskich, tragicznej sytuacji na rynku trzody chlewnej, metod walki z afrykańskim pomorem świń w związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem, zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie, podjęcia koniecznych działań dla rolników w związku z pandemią COVID-19, funduszu sołeckiego, działań podejmowanych przez rząd wobec problemów podnoszonych przez rolników na Wielkopolskich Forach Rolniczych, małych środków na dopłaty do składek ubezpieczeniowych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Treść interpelacji, jak i odpowiedzi znajdują się na stronie www.sejm.gov.pl, w zakładce posłowie, pod nazwiskiem Tadeusza Tomaszewskiego.
RENATA PAŁUCKA