Shadow

Niechanowo otrzymało prawie 1,5 mln złotych

Sukcesem zakończyły się zabiegi Gminy Niechanowo o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gurówku.
W piątek, 14 maja Szymon Robaszkiewicz, wójt Niechanowa, przy kontrasygnacie Emilii Błaszkowskiej, skarbnik gminy Niechanowo zawarł umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanego przez Krzysztofa Grabowskiego – wicemarszałka województwa wielkopolskiego, o przyznanie dofinansowania w kwocie 1 382 679 zł, pochodzącego ze środków zewnętrznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację projektu ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazkowo wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Gurówko, gm. Niechanowo”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 672 790 zł.(kar)