Shadow

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2022 roku

W czwartek, 31 marca w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przewodnicząca Grażyna Kozanecka i adwokat Karolina Zabłocka-Ciemny poinformowały o tym, że stowarzyszenie prowadzi nieodpłatne punkty pomocy prawnej.
Przewodnicząca stowarzyszenia Grażyna Kozanecka poinformowała, że w 2022 roku Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4 oraz dwa punkty poradnictwa obywatelskiego nr 5 i nr 6 utworzone na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Są one prowadzone na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gnieźnieńskim i finansowane z jego budżetu. Przewodnicząca przekazała, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących miejscowościach: Kłecku, Czerniejewie, Witkowie, Żydowie, Mieleszynie, Kiszkowie, Niechanowie, Trzemesznie, Łubowie i Gnieźnie.
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona według następującego harmonogramu: Punkt nr 4 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałek – Witkowo, ul. Polna 4a, w godzinach 13.30 -17.30,wtorek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, g. 15.00-19.00, środa – Witkowo, ul. Polna 4a, g.13.00 – 17.00, czwartek – Niechanowo, ul. Gnieźnieńska 2, g. 14.00 – 18.00 i piątek – Żydowo, ul. Kościuszki 34, g. 9.00 – 13.00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest według następującego harmonogramu: Punkt nr 5 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: poniedziałek – Kłecko, ul. Dworcowa 14, w godzinach 14.00 – 18.00, wtorek – Kiszkowo, ul. Polna 33, g. 14.00 – 18.00, środa – Żydowo, ul. Kościuszki 34, g. 14.00 – 18.00, czwartek – Czerniejewo, ul. Poznańska 8, g. 9.00 – 13.00 i piątek – Mieleszyn 23, g. 10.30 – 14.30. Punkt nr 6 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: poniedziałek – Trzemeszno, ul. 1 Maja 1, g. 9.00 – 13.00, wtorek – Łubowo 1, g. 14.00 – 18.00, środa – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, g. 7.00 – 11.00, czwartek – Witkowo, ul. Polna 4a, godz. 13.30-17.30 i piątek – Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, g. 15.00 – 19.00. W dni ustawowo wolne od pracy punkty będą nieczynne. Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci i radcowie prawni, na podstawie zawartych ze Stowarzyszeniem Ziemia Gnieźnieńska umów zlecenia. Są to następujące osoby: adw. Karolina Zabłocka – Ciemny, adw. Judyta Ciesielska, adw. Katarzyna Markiewicz, r.pr. Przemysław Kossakowski, r.pr. Sylwia Kozłowska, r. pr. Maciej Michalczyk i adw. Dawid Łuczak. Obecna na konferencji prasowej mecenas Karolina Zabłocka-Ciemny poinformowała, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnych sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, nieodpłatną mediację. (bk)