Shadow

Nowa inwestycja drogowa

Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo w imieniu burmistrza Mariana Gadzińskiego 8 października podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy drogowo – transportowej z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gaju”.
Zadanie zostanie zrealizowane na długości 430 m, gdzie zostanie przebudowana droga, która finalnie uzyska nawierzchnię asfaltową. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie 197 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 20 listopada. (o-es)