Shadow

Nowa kadencja rad osiedlowych

{CAPTION}
We wtorek, 22 listopada odbyło się w Ratuszu spotkanie radnych Rady Miasta Gniezna, członków Komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego z przedstawicielami jedenastu rad osiedlowych. Wybory do rad osiedlowych odbywały się w październiku, a kadencja rad trwa cztery lata.
**
Przedstawicieli rad osiedlowych na posiedzeniu Komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego powitała przewodnicząca komisji Anna Krzymińska, która życzyła wszystkim owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Michał Powałowski, zastępca prezydenta Gniezna powiedział, że władze miasta zawsze bardzo cenią pracę, uwagi i sugestie wypływające od przedstawicieli rad osiedlowych, bo są łącznikami pomiędzy samorządowcami, a mieszkańcami. Ponadto poinformował o inwestycjach, jakie zostały na poszczególnych osiedlach wykonane w tym roku i jakie będą realizowane w roku następnym. Radę „Stare Miasto” reprezentowała przewodnicząca Daria Danik, radę „Tysiąclecie” przewodniczący Mariusz Mądrowski, radę „Winiary” przewodnicząca Elżbieta Jóźwiak, radę „Arkuszewo” przewodniczący Stanisław Stupczyński, radę „Kawiary-Osiniec” przewodnicząca Joanna Menz, radę „Grunwaldzkie” przewodniczący Jan Szarzyński, radę „Pustachowa-Kokoszki” przewodniczący Jerzy Chorn, radę „Dalki” przewodnicząca Marlena Hejna, radę „Piekary” przewodniczący Grzegorz Kulecki, radę „Skiereszewo” zastępca przewodniczącego Gabriela Błachowiak, radę „Konikowo” przewodnicząca Marlena Podlawska. Z rady „Róża” nie był obecny reprezentant. Przedstawiciele rad osiedlowych przedstawili radnym plany, zadania jakie będą realizowali, a najbliższy miesiąc to przede wszystkim organizacja spotkań opłatkowych, gwiazdek dla dzieci czy spotkań organizacyjnych z mieszkańcami. (bk)**