Shadow

Nowa kardiologia, centralna sterylizatornia, sprzęt medyczny…

W siedzibie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie 28 sierpnia odbyło się spotkanie dyrekcji szpitala z przedstawicielami firmy Alstal, która pełni rolę Głównego Wykonawcy. Intencją dyrekcji jest doprowadzenie do podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia prac budowlanych. Podpisanie aneksu planowane jest w przyszłym tygodniu, trwają prace nad uszczegółowieniem ostatecznego zakresu prac, który będzie determinował termin zakończenia prac. Strony zgodnie jednak dążą do oddania budynku przed pierwotnie zakładanym terminem, który wyznaczono na pierwszy kwartał przyszłego roku.Samo oddanie budynku nie pozwoli jednak od razu na przyjmowanie pierwszych pacjentów – niezbędne będzie przeprowadzenie procedury odbiorowej, nad którą pracuje specjalnie powołany zespół. A co między innymi znajdzie się w nowej części szpitala przy ulicy 3 Maja?
Nowa kardiologia
Szpital planuje rozszerzenie kontraktu w zakresie świadczeń kardiologicznych. Jest to podyktowane troską o dobro pacjentów z uwagi na fakt, iż rośnie zapotrzebowanie na zabiegi tego rodzaju. Zostanie utworzona druga pracownia kardiologicznej radiologii inwazyjnej w nowo budowanej części szpitala przy ulicy 3 Maja. Konieczność wynika także z faktu, że wykonanie zabiegów na naczyniach wieńcowych w trybie ostrodyżurowym – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, w szczególności z zawałem serca, pozostawała w stałej gotowości na pilne przyjęcie chorego, a tym samym nie powinna być blokowana przez inne czasochłonne zabiegi. W tej sytuacji szpital, który wykonuje zabiegi elektoterapii serca musi posiadać drugą pracownię, aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, ale także zadbać o ich komfort. – Obserwujemy też znaczący wzrost liczby pacjentów ze wskazaniem do elektroterapii. Nowe wyzwania, którym musimy sprostać wiążą się z koniecznością poszerzenia zabiegów o zabiegi w zakresie elektrofizjologii przeznaczone dla chorych z zaburzeniami rytmu serca, jak na przykład migotanie przedsionków, częstoskurcze komorowe i nadkomorowe oraz zaburzenia rytmu w przebiegu zespołów preeksytacji. Został już opracowany niezbędny architektoniczny projekt, natomiast w najbliższym czasie ruszą prace adaptacyjne dla planowanego 20-łóżkowego oddziału kardiologii z 10 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażonego w 2 pracownie hemodynamiki – poinformował Mateusz Hen, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
Centralna sterylizatornia
Jednym z fundamentalnych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo pacjentów i sprawność funkcjonowania szpitala jest centralna sterylizatornia. Obecnie Szpital Pomnik Chrztu Polski posiada jedynie punkt sterylizacji. Uruchomienie centralnej sterylizatorni pozwoli szpitalowi uruchomić i wykorzystać potencjał nowego bloku operacyjnego, a także zawierać umowy i wykonywać sterylizację narzędzi z innych placówek leczniczych oraz z gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich – poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Technologię centralnej sterylizatorni oparto na następujących założeniach: mycie i dezynfekcja narzędzi odbywać się będzie w przelotowych, automatycznych myjniach – dezynfektorach (dla narzędzi, które nie mogą być myte w procesie automatycznym zaprojektowano ciąg mycia ręcznego), sterylizacja narzędzi i tekstyliów odbywać się będzie w przelotowych sterylizatorach parowych, sterylizacja niskotemperaturowa odbywać się będzie w sterylizatorze plazmowym, sterylizatory parowe będą wyposażone we własne wytwornice pary, transport materiału pomiędzy centralną sterylizatornią a blokiem operacyjnym i pozostałymi oddziałami szpitala odbywać się będzie za pomocą specjalistycznych, szczelnych wózków transportowych. Dodatkowo pakowanie narzędzi i tekstyliów odbywać się będzie w oddzielnych pomieszczeniach, pomiędzy strefami o różnym stopniu czystości zaprojektowano śluzy umywalkowo-fartuchowe. Przyjęte założenia projektowe i dobór urządzeń gwarantują pokrycie założonych potrzeb szpitala. Obecnie jest już wyłoniony wykonawca na dostawę i montaż wszystkich urządzeń dla centralnej sterylizatorni i jest to firma Informer Med z Poznania.
Nowe łóżka i meble
Szpital opracował specyfikę dla ogłoszenia przetargu na kompletne wyposażenie w zabudowy meblowe dla wszystkich kondygnacji nowego budynku oraz zakup 130 bardzo nowoczesnych łóżek szpitalnych. Określone wymagania dla tego wyposażenia zapewnią sprzęt o wysokiej jakości, a w zawartych parametrach przetargu szpital oczekuje 10-letniej gwarancji na dostarczony sprzęt.
Sprzęt medyczny
– Oddzielnym przetargiem będzie natomiast pozyskiwany sprzęt medyczny dla nowego szpitala. Obecnie inwentaryzowany jest posiadany sprzęt medyczny. Sprawdzany stan urządzeń i jego jakość, wszystko co spełnia najwyższe standardy przeniesiemy do nowego budynku. Pozostały sprzęt medyczny zostanie zakupiony po opracowaniu szczegółowej specyfikacji. Pracę planujemy zakończyć we wrześniu, tak, by przetarg ogłosić z początkiem października – zauważył dyrektor gnieźnieńskiej lecznicy Grzegorz Sieńczewski i dodał: – Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w komfortowych warunkach. Niemniej ważne jest także zagwarantowanie personelowi medycznemu profesjonalnych narzędzi do udzielania świadczeń zdrowotnych. W nowych warunkach poprawi się komfort pracy, który będzie na najwyższym poziomie. Kolejnym zadaniem jest scalenie szpitala i przeniesienie wszystkich oddziałów do nowo wyremontowanego budynku. JAROSŁAW WALERCZAK