Shadow

Nowa karetka w Witkowie

Kilka miesięcy temu Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie chcąc poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy i miasta Witkowo zaproponował wymianę starej karetki stacjonującej na terenie Witkowa na nową. Jednak, aby tak się stało potrzebna była pomoc finansowa lokalnego samorządu.
We wtorek, 16 października miało miejsce symboliczne przekazanie kluczyków do karetki przez Krzysztofa Bestwinę, dyrektora szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi gminy i miasta Witkowo, który wraz z witkowskimi radnymi zadecydował, aby wspomóc zakup karetki 130 tysiącami złotych z ponad 330 tysięcy, które kosztował pojazd. Poświęcenia karetki wraz z wyposażeniem dokonał ks. Stanisław Goc, proboszcz witkowskiej parafii – Trochę to trwało zanim Witkowo doczekało się nowoczesnej karetki. Gdyby nie wsparcie finansowe z witkowskiego budżetu nie byłoby to możliwe w najbliższym czasie.Gnieźnieński szpital sukcesywnie wymienia karetki, mamy ich piętnaście, ale na to potrzebne są duże pieniądze – podkreślił Krzysztof Bestwina. – W Witkowie Zespół Ratownictwa Medycznego dysponuje nowoczesną karetką, która w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Uważamy, że współpraca w takich dziedzinach jak zdrowie jest bardzo ważna. Witkowski samorząd nie po raz pierwszy partycypuje w kosztach związanych z wyposażeniem szpitala, kilka lat temu zakupiliśmy m.in. łóżka dla chorych – podkreślił Marian Gadziński.
EWA SOCHA