Shadow

Nowa koncepcja organizacji ruchu

W połowie września w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez Gminę i Miasto Witkowo.
 Na zaproszenie Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy Witkowo w spotkaniu uczestniczyli: Paweł Katarzyński,dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Sylwia Rakowska, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, Stanisław Dolaciński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie i Andrzej Szymański, zastępca PZD w Gnieźnie, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie wraz z radnymi: Markiem Biadaszem i Pawłem Lisiakiem oraz Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Łukasz Misiewicz,inspektor w wydziale infrastruktury Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. W trakcie spotkania omówiono szereg tematów dotyczących uciążliwości ruchu tranzytowego i jego negatywnego wpływu zarówno na stan techniczny dróg, jak i komfort mieszkańców głównie przy ulicy Poznańskiej i Warszawskiej w Witkowie (chodzi o hałas, który wytwarzają samochody ciężarowe). Zmiana kategorii dróg i „przekierowanie” samochodów ciężarowych ulicą Jana Pawła II, to temat wałkowany przez radnych i burmistrza od kilku lat.
 Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan prawny i możliwości odnośnie zmian organizacji ruchu jak i jego usprawnienia, budowy chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg, których zarządcami są uczestnicy spotkania. Efektem spotkania było wspólne rozpoczęcie prac nad nową koncepcją organizacji ruchu tranzytowego przez Witkowo, która znacznie ułatwi życie mieszkańców tych ulic. Temat powrócił po raz kolejny. Jaki będzie efekt rozmów dowiemy się niebawem. (es)