Shadow

Nowa koncepcja starego budynku

Temat zagospodarowania budynku po byłej szkole zawodowej w Trzemesznie przy ul Mickiewicza 33, jest wałkowany w trzemeszeńskim samorządzie od wielu lat. W 2016 r. za 70 000 złotych opracowano dokumentację modernizacji byłej szkoły na potrzeby Domu Kultury, biblioteki i muzeum. Teraz za 50 tys. zł powstał projekt zagospodarowania budynku na Urząd Miejski.
Niestety, projekt zagospodarowania budynku na cele kulturalne upadł, gdy nie udało się pozyskać na niego dofinansowania ze środków unijnych. Nigdy już do tej koncepcji nie wrócono, ani nie próbowano pozyskać w kolejnych latach środków na ten cel. Zrodził się za topomysł, aby przy Mickiewicza 33 przenieść trzemeszeński ratusz. Pierwszym krokiem do tego celu była zmiana zagospodarowania przestrzennego dla tego budynku w styczniu 2020 roku. Dotychczas obowiązywał plan dopuszczający w tym budynku jedynie funkcję oświatową. Nowy plan rozszerzył ten zakres o cele administracyjne. Radni jednogłośnie wówczas przyjęli plan zagospodarowania przygotowany przez ratusz. Natomiast w lipcu tego roku Rada Miejska na wniosek burmistrza postanowiła przeznaczyć 50 000 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku Mickiewicza 33 budynek urzędu.
Koncepcja już jest gotowa, wykonała ją poznańska firma Ingenis Projekt Spółka z o.o., która także zobowiązana jest umową do uzyskania na rzecz gminy niezbędnych uzgodnień z zakresu ochrony zabytków, ppoż, ekspertyzy technicznej oraz kosztorysu. Jak na razie w projekcie budżetu Gminy Trzemeszno na 2022 ro nie ma zapisanych środków na ten cel.
RENATA PAŁUCKA