Shadow

Nowa nazwa, nowy wygląd

Nienazwany skwer zieleni znajdujący się obok budynku przychodni lekarskich w Trzemesznie ma od 27 czerwca swoją nazwę. Radni na sesji podjęli uchwałę o nadaniu mu imienia Jędrzeja Moraczewskiego. J. Moraczewski to urodzony w Trzemesznie pierwszy premier II Rzeczypospolitej.
/W uzasadnieniu do uchwały napisano: „Jędrzej Moraczewski poprzez nazwanie skweru Jego imieniem oraz trwałe upamiętnienie, dołączy do grona wybitnych i zasłużonych Trzemesznian obecnych w przestrzeni publicznej, a Jego sylwetka i dokonania zostaną szerzej przedstawione i spopularyzowane. Kolejny plac zyska więc godnego patrona wzbogacając przestrzeń publiczną i wyjątkowy układ urbanistyczny miasta Trzemeszna”. Warto przypomnieć, że w Trzemesznie swoich patronów ma: plac JanaKilińskiego, plac Michała Kosmowskiego, skwer Hipolita Cegielskiego, plac św. Wojciecha, skwer św. Jana Pawła II. Ponieważ obecny wygląd „nowego”placu nie jest delikatnie mówiąc zbyt reprezentacyjny, w budżecie gminy przewidziano 100 tys. zł na jego rewitalizację./Planowana jest wymiana nawierzchni chodników oraz nowe nasadzenia zieleni. Wzdłuż wjazdu na zaplecze przychodni powstaną nowe miejsca parkingowe. Zaplanowano także umiejscowienie na skwerze obelisku z tablicą pamiątkową nawiązującą do postaci patrona skweru. (kar)