Shadow

Nowa pracownia automatyki w ZST

We wtorek, 16 marca w Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni automatyki.
Dzięki zaangażowaniu finansowemu firmy PRESA (KlarGlass) udało się stworzyć profesjonalnie wyposażoną salę lekcyjną, w której obecni i przyszli uczniowie ZST będą zdobywać wysokie kwalifikacje zawodowe. To z pewnością cenna inwestycja w rozwój młodzieży, podnosząca jej kompetencje na rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zainstalowano wyposażenie stanowisk uczniowskich, które posłużą młodzieży kształcącej się w zawodach: technik mechatronik, technik automatyk, technik elektryk, elektryk i automatyk. W uroczystości otwarcia udział wzięli: starosta Piotr Gruszczyński, Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Małgorzata Wróbel, prezes firmy PRESA (KlarGlass z siedzibą w Pobiedziskach), dr Maria Magdalena Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie oraz przedstawiciele grona pedagogicznego. (obk)