Shadow

Nowa rada nadzorcza Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Podczas walnego zebrania członków Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 28 czerwca udzielono absolutorium zarządowi TSM w składzie: Krzysztof Kilian, prezes oraz Bożena Gotowała i Ryszard Tarłowski. Wybrano także nową radę nadzorczą w składzie: Leszek Choniej, Halina Idaszak – Witkowicz, Stanisław Koliński, Anna Kwiecińska, Mieczysław Matuszak i Janusz Michalski.
Podczas zebrania dyskutowano także nad bieżącymi sprawami osiedla Piastowskiego. Krzysztof Kilian przypomniał główne punkty do realizacji, jakie powierzono zarządowi spółdzielni na poprzednim walnym zebraniu. Jednym z nich była budowa balkonów w blokach Piastowska 1 i 3. Prezes spółdzielni poinformował, że przeprowadził rozmowę z mieszkańcami tych bloków w sprawie kosztów tego przedsięwzięcia. Budowa jednego balkonu to 10 tys. złotych. Kosztami mieszkańcy bloków mieli podzielić się po połowie ze spółdzielnią. Rozdano wszystkim do podpisania zobowiązania zapłaty 5 tys. złotych rozłożonej na trzy raty. Taką zgodę wyraziło tylko 6 mieszkańców przy Piastowskiej 1, a w przypadku Piastowskiej 2 tylko 15 mieszkańców. Ponieważ równocześnie wszyscy mieszkańcy obu budynków nadal chcą dobudowania balkonów jednak na innych zasadach ich finansowania, podjęto decyzję o dociepleniu obu budynków, a po zakończeniu tych prac rozważane będzie podniesienie funduszu remontowego i dopiero wówczas ruszenie z budową balkonów. Podczas zebrania spółdzielcy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia eksmisji z nielegalnie zajmowanych pomieszczeń wspólnych, to jest piwnic i suszarni. Jednym z priorytetów zarządu spółdzielni jest kompleksowe zakończenie docieplania wszystkich bloków. Takich prac wymaga jeszcze pięć budynków, co przy obecnym sposobie finansowania by zajęło jeszcze od 8 do 9 lat. Dlatego Krzysztof Kilian zaproponował, aby spółdzielnia zaciągnęła kredyt termomodernizacyjny z dofinansowaniem 20 procent, wówczas by zakończono termomodernizację osiedla już za dwa lata. Osiedle będzie także bardziej „zielone”, o co także już wcześniej wnioskowali jego mieszkańcy. Prezes TSM poinformował, że ma już ustne zobowiązanie firmy Paroc, która chce zasadzić na osiedlu 200 drzew. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o montaż czujników pożarowych w piwnicach, wymianę ławek, nowe punkty świetlne, poruszono także sprawę wynajęcia firmy sprzątającej do mycia klatek schodowych. K. Kilian podkreślił, że wynajęcie takiej firmy na pewno byłoby wygodne, jednak mieszkańcy muszą sami podjąć decyzję w tej sprawie, ponieważ jest to związane z kosztami. RENATA PAŁUCKA