Shadow

Nowa radna zaprzysiężona

Sylwia Przybylska oficjalnie zajęła miejsce w Radzie Miasta Gniezna i zasiadać będzie w klubie Koalicja dla Pierwszej Stolicy. Zajęła tym samym miejsce Sylwii Jabłońskiej, która podjęła pracę w Urzędzie Miejskim.
Zaprzysiężenie nowej radnej odbyło się podczas minionej sesji Rady Miasta Gniezna. W wyborach samorządowych w 2018 roku, startując z komitetu wyborczego Tomasza Budasza, uzyskała wynik 239 głosów. Po rezygnacji z pełnienia funkcji radnej przez Sylwię Jabłońską, która objęła stanowisko dyrektorki Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, S. Przybylska jako kolejna z najlepszym wynikiem na liście, zajęła miejsce w gronie radnych. (ak)