Shadow

Nowa siedziba ZNP

W poniedziałek, 5 lutego oficjalnie została otwarta nowa siedziba Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów powiatowego i miejskiego oraz członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP przy gnieźnieńskim oddziale.
Ponad dwadzieścia lat siedziba gnieźnieńskiego oddziału ZNP mieściła się w Starym Ratuszu. Ze względu na rewitalizację Starego Ratusza wszystkie organizacje i stowarzyszenia zostały przeniesione w inne miejsca, a siedziba ZNP do wyremontowanego i przystosowanego na ten cel budynku przy ul. Jana Pawła II 5/2. – Miasto Gniezno nie ma obowiązku udostępniać siedzib stowarzyszeniom, ale od wielu lat współdziałamy z ZNP i uważam, że to jest taka sprawiedliwość społeczna, jeżeli ktoś stracił siedzibę ze względu na rewitalizację Starego Ratusza to my proponujemy lepsze i godniejsze warunki – powiedział prezydent T. Budasz. Za nową siedzibę władzom miasta podziękowała Anna Brodnicka, prezes oddziału ZNP. – Od 26 lat nasza siedziba mieściła się przy ulicy Chrobrego 40. Przyszedł taki moment, kiedy 7 czerwca musieliśmy tę siedzibę opuścić. Cieszymy się, bo przyznany nam nowy lokal przy ulicy Jana Pawła II spełnia wszelkie nasze oczekiwania. Z lokalu, w którym wcześniej mieściło się mieszkanie mogliśmy uzyskać dwa biura, jedno dla zarządu i prezesa, a drugie dla sekcji emerytów i rencistów oraz salę konferencyjną, która jest dla nas bardzo ważna, bo przed południem pełni funkcję klubu pracowników oświaty. Będzie to miejsce integrujące wszystkich pracowników oświaty, tak było w starej siedzibie, gdzie odbywało się wiele różnych działań i tak będzie w nowej siedzibie – poinformowała prezes A. Brodnicka. Z pomieszczeń przeznaczonych dla emerytowanych nauczycieli jest zadowolona Zofia Wiśniewska, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów przy oddziale ZNP. – Sekcja emerytów przy zarządzie ZNP zawsze działa i jest to dla naszej sekcji bardzo duża radość z tej nowej siedziby, dlatego że od czerwca byliśmy bez siedziby i mogliśmy się tylko okazjonalnie spotykać w Miejskim Ośrodku Kultury. Emeryci bardzo się cieszą z tej nowej siedziby i z tego klubu, że będą mogli tutaj codziennie przyjść, porozmawiać, wypić kawę i zainteresować się tym, co się dzieje w związku – zaznaczyła przewodnicząca Z. Wiśniewska. Oficjalnemu otwarciu siedziby towarzyszyła wystawa obrazów Anny Smolanko z Nauczycielskiego Koła Plastyczno-Literackiego skupionego przy gnieźnieńskim oddziale ZNP. Remont lokalu kosztował związek ponad 10 tys. zł, a oprócz tego wiele prac wykończeniowych zostało wykonanych przez samych członków związku, za co prezes A. Brodnicka wszystkim bardzo serdecznie dziękuje. (bk)
**